58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita

Ohjelman suunnittelu

 • osaa UML:ää ja ymmärtää ohjelman suunnittelua
 • osaa esittää ohjelmanrakenteen tukeutuen ohjelmakoodiin 
 • osaa suunnitella ja esittää oman ohjelman rakenteen ilman toteutustasoa
 
Ohjelmointi
 • perus- ja olio-ohjelmointi
 
 • saa aikaiseksi toimivan ohjelman
 • osaa kuvailla muita mahdollisia rakenneratkaisuja toimivan ohjelman aikaansaamiseksi
Graafinen käyttöliittymä
 • on tutustunut ohjelmoinnin jatkokurssin yksinkertaisiin graafisen käyttöliittymän esimerkkeihin
 • osaa tehdä graafisen käyttöliittymän muttei erottaa sitä itse ohjelman toimintalogiikasta
 • osaa tehdä tapahtumaohjatun graafisen käyttöliittymän omaan ohjelmaan
 • osaa eriyttää käyttöliittymän ja ohjelman toimintalogiikan
 
Testaus
 • on tutustunut yksikkötestauksen  perusideaan
 • on toteuttanut yksikkötestausta, mutta testaus ei kata koko ohjelmaa
 • on toteuttanut ohjelmalleen kattavasti yksikkötestausta metodi- ja oliotasolla
 • osaa tehdä graafisen käyttöliittymän yksikkötestausta
 • osaa tehdä systeemitason testausta
 Dokumentointi  
 • osaa tehdä JavaDoc dokumentoinnin olioilleen ja dokumentoida oman ohjelman toiminnallisuuden kokonaisuutena
 
Versionhallinta    
 • osaa käyttää versionhallintaa ohjelmointiprojektissaan
 • osaa käyttää versionhallintaa kun ohjelmaa kehittää usea ohjelmoija yhtäaikaa
 • osaa käyttää versionhallinnan haarautumisominaisuuksia
28.08.2011 - 18:02 Jyrki Kivinen
03.03.2011 - 09:55 Tomi Pasanen