58161

Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit
Övningsarbete i datastrukturer
Intermediate Studies Project: Data Structures and Algorithms
58161
3-5
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.

Toistuminen

Vuosittain periodissa 1
Vuosittain periodissa 2
Vuosittain periodissa 3
Vuosittain periodissa 4
Vuosittain kesällä

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut