Tietorakenteiden harjoitustyö (periodi IV)

58161
3-5
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2010 kevät 15.03-30.04. 4-4 Suomi

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 16-19 A218 Juhana Laurinharju 16.03.2010—29.04.2010
Ti 16-19 A218 Juhana Laurinharju 16.03.2010—29.04.2010

Non finnish students contact Henning Lübbers (lubbers@cs.helsinki.fi) and Otto Nurmi (onurmi@cs.helsinki.fi).