Tietorakenteiden harjoitustyö (periodi I)

58161
3-5
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2010 syksy 06.09-15.10. 1-1 Suomi

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ma 14-17 B221 Matti Luukkainen 06.09.2010—15.10.2010
To 12-15 B121 Matti Luukkainen 06.09.2010—15.10.2010

Non finnish students contact Henning Lübbers (lubbers@cs.helsinki.fi).

Information for international students

Yleistä

Tietoja opintojaksosta löytyy verkkosivun http://www.cs.helsinki.fi/kurssit/aine/58161/ kautta.