Tietorakenteiden harjoitustyö (alkukesä)

58161
3-5
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2010 kesä 07.05-25.06. 5-5 Suomi

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Pe 12-14 C220 Matti Luukkainen 07.05.2010—07.05.2010 Huom! Ilmoittautuminen sähköpostitse Matti Luukkaiselle.
Ti 13-17 B121 Matti Luukkainen 11.05.2010—07.06.2010 Huom! Ilmoittautuminen sähköpostitse Matti Luukkaiselle.
Ma 13-17 B121 Matti Luukkainen 11.05.2010—07.06.2010 Huom! Ilmoittautuminen sähköpostitse Matti Luukkaiselle.
Pe 13-17 B121 Matti Luukkainen 11.05.2010—07.06.2010 Huom! Ilmoittautuminen sähköpostitse Matti Luukkaiselle.
To 13-17 B121 Matti Luukkainen 11.05.2010—07.06.2010 Huom! Ilmoittautuminen sähköpostitse Matti Luukkaiselle.
Ke 13-17 B121 Matti Luukkainen 11.05.2010—07.06.2010 Huom! Ilmoittautuminen sähköpostitse Matti Luukkaiselle.
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 17-20 A218 Tomi Jylhä-Ollila 19.05.2010—24.06.2010
Ke 17-20 A218 Tomi Jylhä-Ollila 19.05.2010—24.06.2010

Huom! Ryhmä 1 ensisijaisesti kevätlukukauden 2010 kurssilla olleille. Ilmoittautumiset sähköpostitse Matti Luukkaiselle (Matti.Luukkainen@cs.helsinki.fi).