Tietorakenteiden harjoitustyö (loppukesä)

58161
3-5
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2011 kesä 18.07-26.08. 6-6 Suomi Otto Nurmi

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 16-19 A218 Tomi Jylhä-Ollila 18.07.2011—26.08.2011
Ma 16-19 A218 Tomi Jylhä-Ollila 18.07.2011—26.08.2011
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 14-17 A318 Tomi Jylhä-Ollila 18.07.2011—26.08.2011
Ti 14-17 A318 Tomi Jylhä-Ollila 18.07.2011—26.08.2011
Group: 3
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 12-15 A218 Tomi Jylhä-Ollila 18.07.2011—26.08.2011
Ma 12-15 A218 Tomi Jylhä-Ollila 18.07.2011—26.08.2011