Aineopintojen harjoitustyö: Tietorakenteet ja algoritmit (loppukesä)

58161
3-5
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat vaikeahkojen tietorakenteiden ja algoritmien toteuttamista, sekä erilaisten ratkaisujen vertailemista käytännössä. Työn arvioinnissa keskeistä on ohjelmakoodin oikeellisuus, selkeys ja tehokkuus, sekä vertailuissa saatujen tulosten esittäminen ja arviointi. Työn tekeminen edellyttää jossain määrin tieteellisen kirjallisuuteen perehtymistä. Esitiedot: Tietorakenteet ja algoritmit sekä Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2016 kesä 25.07-02.09. 6-6 Suomi Jyrki Kivinen

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 14-16 B119 Titti Malmivirta 27.07.2016—27.07.2016 Aloitustilaisuus KE 27.7. 14-16 B119 on kaikille pakollinen!