Ohjelmoinnin jatkokurssi

582103
5
Ohjelmistojärjestelmät
Perusopinnot
Kurssilla perehdytään olio-ohjelmoinnin perustekniikoihin. Painopiste on kielen perusvälineiden käytössä; esimerkkinä käytetään Java-kieltä. Esitiedot: Ohjelmoinnin perusteet. Kurssi perustuu verkkomateriaaliin. Huom.: Kurssin harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla.

Koe

09.12.2013 16.00 A111
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2013 syksy 28.10-02.12. 2-2 Suomi Matti Luukkainen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 12-14 A111 Matti Luukkainen 28.10.2013-02.12.2013

Kaikki ilmoittautuvat ryhmään 99. Kurssin harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla. Harjoitusryhmät pidetään pajassa, jossa tehtävät ratkotaan yhdessä muiden opiskelijoiden sekä ohjaajien kanssa.

Mikäli et ole osallistunut nyt syksyllä järjestettävälle Ohjelmoinnin perusteet -kurssille, suosittelemme sinua tutustumaan seuraavaan: http://www.cs.helsinki.fi/group/java/s12/ohpe/materiaali-ohpekertaus.html

Kurssin suorittaminen

Kurssin suorittamista koskevat tiedot selviävät kotisivulta http://www.cs.helsinki.fi/group/java/s13/ohja/index.html

Kurssi vastaa sisällöltään laitoksen tarjoamaa MOOC-kurssia (ks. http://mooc.cs.helsinki.fi/). MOOC-kurssia suorittamalla et kuitenkaan voi korvata Ohjelmoinnin jatkokurssin harjoitustehtäviä eikä näinollen kurssikokeeseen osallistuminen ole kannattavaa,. Voit kuitenkin käyttää MOOCia ohjelmoinnin harjoittelemiseen ja osallistua kurssin uusinta- tai erillikokeeseen.