Ohjelmistojen mallintaminen

582104
5
Ohjelmistojärjestelmät
Perusopinnot
Kurssilla käsitellään ohjelmistojen ja järjestelmien määrittelyä ja kuvaamista, kuvauksissa yleisesti käytettäviä tekniikoita ja tekniikoiden pohjalla olevia käsityksiä sekä erilaisten kuvausten asemaa ohjelmiston kehittämisessä. Tekniikoiden osalta pääpaino on UML-mallinnuskielessä. Esitiedot: ohjelmointitaito, oliokäsitteistön hallinta (Ohjelmoinnin perusteet).

Koe

14.12.2011 16.00 A111
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2011 syksy 01.11-09.12. 2-2 Suomi Matti Luukkainen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ti 14-17 A111 Matti Luukkainen 01.11.2011-29.11.2011
Ma 10-12 B123 Matti Luukkainen 05.12.2011-05.12.2011

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 9-12 B222 Arto Vihavainen 31.10.2011—09.12.2011
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 14-17 D122 Matti Luukkainen 31.10.2011—09.12.2011
Group: 3
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Pe 9-12 C222 Arto Vihavainen 31.10.2011—09.12.2011
Group: 4
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Pe 14-17 D122 Matti Luukkainen 31.10.2011—09.12.2011

Ilmoittautuminen tälle kurssille alkaa tiistaina 11.10. klo 9.00. Kurssin harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla.

Yleistä

 

Tärkeät linkit:

 

Ajankohtaista:

 • Palautetilaisuus keskiviikkona 17.1. klo 11-12 salissa C221
 • Kurssipalautteen vastapalaute
 • Kurssilta on mahdollisuus saada yksi ekstraopintopiste suorittamalla ohmabonus
 • Kurssin tulokset. Kokeesta ja harjoituksista tulleet pisteet selviävät allaolevasta tarkemmasta listasta
  • 18 pistettä toi arvosanan 1, 21p => 2, 24p => 3, 28p => 4 ja 32p => 5
  • lisäksi läpipääsyyn vaaditaan puolet laskarien pisteistä JA kokeesta (KOE7+KOE8+KOE9+KOE10) vähintään 12 pistettä
   • HUOM: kohdan KOE pisteet eivät siis tarkoita kokeesta saatuja pisteitä!
 • Kokeen tehtävien pisteet sekä laskaritehtävien tarkastuslista täällä
  • Kokeen tehtävien arvosteluperusteet ja mallivastaukset: 1, 2 ja 3
  • Sarake KOE:7 on kokeen tehtävä 1, KOE:8 tehtävä 2 ja KOE:9 tehtävä 3.
  • Kohtaan KOE10 on merkitty piste jos tehtävien 1-3 pisteistä on pyöristynyt alaspäin kaksi puolikasta
  • Sarakkeet LH:1...6 tarkoittavat etukäteen tehtyjä tehtäviä ja sarakkeet KOE:1...6 paikanpäällä tehtyjä.
  • Etukäteentehtävät tehtävät (eli sarakkeet LH:1..6) muutetaan kurssipisteiksi seuraavasti:
   • 8 tehtävää 1p, 12 teht 2p, 16 teht 3p, 21 teht 4p, 25 teht 5p, 29 teht 6p
  • paikanpäällä tehdyistä (sarakkeet KOE:1..6) siis 1 kurssipiste per viikko
   • Ota yhteyttä jos merkinnät eivät ole mielestäsi kunnossa
 • Vastaa kurssikyselyyn. Haluamme paljon palautetta: mikä toimi, mikä ei, mitä kästiteltiin liikaa mitä liian vähän, jne.
 • Kurssin IRC-kanava #ohma11 on auennut

 

Luentojen alustava etenemisaikataulu (huom. kalvot ilmestyvät viikoittain muutama päivä ennen luentoa):

Pvm aihe monisteen sivut
01.11. Johdanto ohjelmistotuotantoon, Käyttötapausmalli, Yksikkötestaus, JUnit-testauskehys 1-20
8.11. Luokka- ja oliokaavio (luokka, olio, yhteys, kooste, kompositio) 21-34
15.11. Luokkamallin muodostaminen, Sekvenssi- ja kommunikaatiokaaviot 36-42, 51-64
22.11. Luokkakaavio jatkuu (yhteysluokat, yleistyshierarkiat), Oliosuunnittelun peraatteita 34-36, 42-50, 63-72
30.11. Ohjelmiston arkkitehtuuri, pakkauskaavio, Oliosuunnittelu, Test driven development 73-99
5.12. klo 10-12 B123 Esimerkkejä, kertausta, hieman uutta asiaa oliosuunnittelusta    

 

Laskarit:

Laskarit aloitetaan jo ensimmäisellä viikolla. Jokaisella viikolla on noin 3-6 etukäteen tehtävää tehtävää sekä joitain paikanpäällä tehtäviä tehtäviä. Virallisesta opetusohjelmasta poiketen osa laskareista (merkitty alla) pidetään mikrosalissa B221.

tehtävät ja esimerkkivastaukset

Kurssin suorittaminen

Kurssiin liittyy yksi koe, joka järjestetään 14.12.2011 kli 16.00-19.00 salissa A111. Kokeen kesto 2h 30min

Koko kurssin arvostelun maksimipistemäärä on 36. Kokeen maksimipistemäärä on 24 ja harjoitusten 12.

Katso laskarien pisteytyksestä tarkemmin luennon 1 kalvoilta 3 ja 4

Kurssin voi suorittaa myös erilliskokeella. Erilliskokeiden aikataulu. Syksyn kurssin laskuharjoituspisteet huomioidaan helmikuun erilliskokeessa. Erilliskokeen voi toki tehdä myös "normaalina" erilliskokeena, jolloin laskaripisteillä ei ole vaikutusta.

Kirjallisuus ja materiaali

Magic Draw -ohjelmiston asennusohje.

Opiskelun tukena voi käyttää esim. seuraavia kirjoja:

 • Craig Larman: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. Kolmas painos.
 • Martin Fowler: UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. Kolmas painos. 

Verkosta löytyy paljon vaihtelevatasoista UML-materiaalia.