582105

Johdatus ohjelmointiin yhteiskuntatieteissä
Johdatus ohjelmointiin yhteiskuntatieteissä
Introduction to Programming in Social Sciences
582105
4
Ohjelmistojärjestelmät
Perusopinnot

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut