582202

Tietoliikenteen perusteet
Introduktion till datakommunikation
Introduction to Data Communication
582202
6
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Aineopinnot
Kurssi tutustuttaa tietoliikenneverkkojen rakenteeseen, palveluihin ja erityisesti Internet-verkon perusprotokolliin. Huom: Kurssin harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla. Kurssikirja: Kurose J. F., Ross K. W.: Computer Networking, A Top-Down Approach (4th ed. tai uudempi), Addison-Wesley, 2008.

Yleistä

Erilliskoe pohjautuu aina viimeisimpään luennoituun kurssiin ja sen sisältöön.

Esimerkki erilliskokeesta ja sen arvostelusta: erilliskoe 4.4.2014

Toistuminen

Vuosittain periodissa 2

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut