Tietoliikenteen perusteet

582202
6
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Aineopinnot
Kurssi tutustuttaa tietoliikenneverkkojen rakenteeseen, palveluihin ja erityisesti Internet-verkon perusprotokolliin. Huom: Kurssin harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla. Kurssikirja: Kurose J. F., Ross K. W.: Computer Networking, A Top-Down Approach (4th ed. tai uudempi), Addison-Wesley, 2008.

Koe

13.12.2011 16.00 A111
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2011 syksy 01.11-08.12. 2-2 Suomi Sasu Tarkoma

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ti 12-14 CK112 Sasu Tarkoma 01.11.2011-08.12.2011
To 12-14 CK112 Sasu Tarkoma 01.11.2011-08.12.2011

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ti 14-16 C222 Ella Peltonen 31.10.2011—09.12.2011
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 16-18 B119 Ella Peltonen 31.10.2011—09.12.2011
Group: 3
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 14-16 B119 Ella Peltonen 31.10.2011—09.12.2011

Ilmoittautuminen tälle kurssille alkaa tiistaina 11.10. klo 9.00. Harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla.

Information for international students

Data Communications is an obligatory under-graduate course in Computer Science at the University of Helsinki. The course is lectured once a year (in finnish), in Fall semester (period II). 

Objectives. The course is an introduction to the network technologies and data communication services. The goal is to understand the structure of the Internet and the functionality of the basic Internet protocols. The main focus is on the hierarchical TCP/IP protocol stack.

Course Book. Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Addison-Wesley, 5th ed. 2009 (Also the previous 3rd and 4th editions can be used.)

The Usenet newsgroup for this course is hy.opiskelu.tktl.tili.

The main headlines from the course book (~360 pages):

 1. Chapter 1: Computer Networks and the Internet
  What is the Internet, The Network Core, The Network Edge, Access Networks and Physical Media, Delay and Loss in Packet-Switched Networks, Protocol Layers and Their Service Models
 2. Chapter 2: Application Layer
  Principles of Network Applications, The Web and HTTP, File Transfer: FTP, Electronic Mail in the Internet, DNS - The Internet's Directory Service, P2P File Sharing, Socket Programming
 3. Chapter 3 (not included: 3.6, 3.7.2): Transport Layer
  Introduction and Transport-Layer Services, Multiplexing and Demultiplexing, Connectionless transport: UDP, Principles of Reliable Data Transfer, Connection-Oriented Transport: TCP, TCP Congestion Control
 4. Chapter 4.1-4.5 (not included: 4.2, 4.4.4): Network Layer
  Introduction, What's Inside a Router?, The Internet Protocol (IP): Forwarding and Addressing in the Internet, Routing Algorithms (Link State Routing, Distande Vector Routing, Hierarchical Routing)
 5. Chapter 5.1-5.6: Link Layer and Local Area Networks
  Link Layer: Introduction and Services, Error-Detection and -Correction Techniques, Multiple Access Protocols, Link-layer Addressing (MAC, ARP, DHCP), Ethernet (Frame structure, CSMA/CD), Interconnections: Hubs and Switches)
 6. Chapter 8.1, 8.6-8.7: Security in Computer Networks
  What is Network Security, Attacks and Countermeasures, Access Control: Firewalls

 

Yleistä

Tietoliikenteen perusteet on Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen aineopintotason kurssi. Kurssi kuuluu Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne -erikoistumislinjaan, mutta on kaikille pakollinen. Kurssi järjestetään vuosittain syyslukukauden II-periodilla.

Tavoitteena on perehtyä tietoliikenneverkkojen käsitteistöön, toiminnallisuuteen ja palveluihin. Kurssilla käsitellään Internet-verkon teknistä rakennetta sekä TCP/IP-protokollapinon mukaista toiminnallisuutta.

Uutisryhmässä hy.opiskelu.tktl.tili voit kysellä ja keskustella kurssin järjestelyjä ja sisältöä koskevista asioista. Kurssin epävirallinen irkkikanava #tilpe IRCnetissä.

Kurssin suorittaminen

13.12.2011 tentin tulokset.

27.1.2012 tentin tulokset.

30.3.2012 tentin tulokset.

19.6.2012 tentin tulokset.

21.8.2012 tentin tulokset.

21.9.2012 tentin tulokset.

Tiivistelmä kurssin palautteesta ja vastapalaute.

Jos haluat suorittaa tämän kurssin ns. luentokurssina, ilmoittaudu johonkin kurssin harjoitusryhmään. Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Kurssikuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua erikseen, ilmoittautuminen harjoitusryhmään riittää. Jos haluat suorittaa kurssin erilliskokeella, ilmoittaudu kurssin erilliskokeeseen. Erilliskokeen arvostelussa ei huomioida luentokurssin yhteydessä hankittuja harjoituspisteitä.

Kurssikokeiden ja erilliskokeiden ajankohdat 
Ilmoittautumisjärjestelmään 

TKTL:n aineopintotason pakollisten kurssien suoritusta voi yrittää luentokurssina harjoituspaikan varaamalla vain kahdesti. Yrityskerraksi tulkitaan myös ilmoittautuminen, jota ei ole peruttu määräaikaan mennessä, yleensä ensimmäisen harjoitusviikon loppuun mennessä. Erilliskokeilla suorittamiseen ei liity rajoituksia. Tarvittaessa ota yhteyttä luennoijaan. Valmistaudu harjoitukseen ratkaisemalla tehtävät ennen ryhmän kokoontumista. Kirjanpitoon laittamasi ruksi tarkoittaa sitä, että olet valmistautunut esittämään oman ratkaisusi. Laskariruksit muuntuvat harjoituspisteiksi (max 10) siten, että noin 3 ruksia tuottaa aina yhden pisteen.

   Merkittyjä tehtäviä  pisteitä 
     3-5          1 
     6-8          2 
     9-11         3 
     12-14         4
     15-17         5
     18-20         6
     21-23         7
     24-26         8
     27-29         9
     30-          10       

Tehtävät kannattaa tehdä vaikka 'epävirallisissa opintopiireissä' kurssikavereiden kanssa.

HUOM. Opintopiiriluontoinen tenttikertausmahdollisuus tenttipäivänä ti 13.12. klo 12-16 luokassa B121. Assari on paikalla ja vastaa kysymyksiin.

 

Kirjallisuus ja materiaali

Kurssikirjana käytämme kirjaa Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet, Addison-Wesley (5. painos (2009) tai 4. painos (2008) tai 3. painos (2005)). Hanki kurssikirja hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Voit käydä lukemassa kurssikirjaa myös Kumpulan tiedekirjastossa 1. kerroksen lukusalissa. Katso myös lainattavien kirjojen hyllystä (2.krs).

 Luennot 
1.11. 
Johdantotietokoneverkot ja Internet
3.11. Tietokoneverkot ja Internet
8.11. 
Sovelluskerros
10.11. Sovelluskerros
15.11. 
Kuljetuskerros
17.11. Kuljetuskerros
22.11. Verkkokerros 
24.11. Verkkokerros 
29.11. Linkkikerros
1.12.  Langaton linkki
8.12. Tietoturva, kertaus

 Tehtävät

Tehtävä 1 (31.10. - -4.11.)  Exercise 1

Tehtävä 2 (7-11.11) Exercise 2

Tehtävä 3 (14-18.11) Exercise 3

Tehtävä 4 (21-25.11) Exercise 4

Tehtävä 5 (28.11-4.12) Exercise 5

Tehtävä 6 (5-9.12.) Exercise 6

Laskuharjoituksissa esitetyt epäviralliset kertauskalvot sekä harjoitusten päivittyvä tarkistuslista löytyvät täältä.

Kurssin keskeiset asiat (kurssikirjan luvut):

 1. Chapter 1: Computer Networks and the Internet
  What is the Internet, The Network Core, The Network Edge, Access Networks and Physical Media, Delay and Loss in Packet-Switched Networks, Protocol Layers and Their Service Models
 2. Chapter 2: Application Layer
  Principles of Network Applications, The Web and HTTP, File Transfer: FTP, Electronic Mail in the Internet, DNS - The Internet's Directory Service, P2P File Sharing, Socket Programming
 3. Chapter 3 (not included: 3.6, 3.7.2): Transport Layer
  Introduction and Transport-Layer Services, Multiplexing and Demultiplexing, Connectionless transport: UDP, Principles of Reliable Data Transfer, Connection-Oriented Transport: TCP, TCP Congestion Control
 4. Chapter 4.1-4.5 (not included: 4.2, 4.4.4): Network Layer
  Introduction, What's Inside a Router?, The Internet Protocol (IP): Forwarding and Addressing in the Internet, Routing Algorithms (Link State Routing, Distande Vector Routing, Hierarchical Routing)
 5. Chapter 5.1-5.6: Link Layer and Local Area Networks
  Link Layer: Introduction and Services, Error-Detection and -Correction Techniques, Multiple Access Protocols, Link-layer Addressing (MAC, ARP, DHCP), Ethernet (Frame structure, CSMA/CD), Interconnections: Hubs and Switches)
 6. Chapter 8.1, 8.6-8.7: Security in Computer Networks
  What is Network Security, Attacks and Countermeasures, Access Control: Firewalls