582203

Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus
Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus
Intermediate Studies Project: Database Application
582203
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla perehdytään tietokantaohjelmointiin ja yksinkertaisten web-sovellusten rakenteisiin sekä web-sovelluksen toteutukseen. Kurssilla harjoitellaan tietokantasuunnittelua sekä tietokannan pystytystä ja hyväksikäyttöä. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee joitakin tietokanta- ja web-ohjelmoinnin tekniikkoja ja osaa laatia yksinkertaisia web-sovelluksia. Kurssin pääosan muodostaa harjoitustyö. Esitiedot: Tietokantojen perusteet ja Ohjelmistotekniikan menetelmät (Ohjelmistojen mallintaminen).

Toistuminen

Vuosittain periodissa 1
Vuosittain periodissa 2
Vuosittain periodissa 3
Vuosittain periodissa 4
Vuosittain kesällä

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut