Aineopintojen harjoitustyö: Tietokantasovellus (periodi I)

582203
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla perehdytään tietokantaohjelmointiin ja yksinkertaisten web-sovellusten rakenteisiin sekä web-sovelluksen toteutukseen. Kurssilla harjoitellaan tietokantasuunnittelua sekä tietokannan pystytystä ja hyväksikäyttöä. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee joitakin tietokanta- ja web-ohjelmoinnin tekniikkoja ja osaa laatia yksinkertaisia web-sovelluksia. Kurssin pääosan muodostaa harjoitustyö. Esitiedot: Tietokantojen perusteet ja Ohjelmistotekniikan menetelmät (Ohjelmistojen mallintaminen).
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2014 syksy 01.09-17.10. 1-1 Suomi Harri Laine

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ti 16-18 C222 Harri Laine 02.09.2014-02.09.2014

Aloitusluento TI 2.9. 16-18 C222 on pakollinen!

Non finnish students contact Harri Laine (laine@cs.helsinki.fi).

Information for international students

 

Yleistä

Loppudemot pidetään maanantaina 13.10 klo 15-18 luokassa CK111

Tietokantasovellus on tietojenkäsittelytieteen aineopintojen harjoitustyökurssi, jossa harjoitellaan tietokantaohjelmointia käytännössä ja opitaan samalla web-sovellusohjelmoinnin perusteet.

Kurssin tarkoituksena on tuottaa toimiva, käytettävä, siististi koodattu ja hyvällä arkkitehtuurilla rakennettu web-sovellus, joka käyttää hyväkseen työssä suunniteltua tietokantaa.

Harjoitustyön ohjausta varten opiskelijan pitää ilmoittautua ohjausryhmään. Ohjausryhmille on ilmoitettu ajat, jotka antavat suuntaviivoja siitä milloin (paja)ohjausta on saatavissa. Ohjaus on kuitenkin henkilökohtaista joko pajaohjausta tai henkilökohtaisessa erikseen sovitussa ohjauspalaverissa tapahtuvaa.  Erikseen sovitu ajat voivat olla ilmoitettujen ryhmäaikojen ulkopuolella.

Opiskelija voi ilmoittautua uutena opiskelijana kurssille vain yhteen kertaan. Kurssin keskeyttänyt opiskelija joutuu myöhemmin hakemaan suoritusmahdollisuutta ilmoittautumalla keskeyttäjien jonoon.

Kurssi alkaa pakollisella aloitusluennolla ma 2.9. klo 16-18 luokassa C222.

Kurssi on pajamuotoinen ja paja-ajoista päätetään aloitusluennolla. Ole siis paikalla!

Kurssin suorittaminen

Kurssi alkaa pakollisella aloitusluennolla ti 2.9. klo 16-18 luokassa C222.

Aloitusluennon jälkeen valitaan harjoitustyön aihe ja aloitetaan sen työstäminen. Tutustu ensimmäisen viikon ohjeisiin.

Palautukset

Huom! Kurssimateriaalisivuilla määräajat ovat edellisestä kurssilta, katso tämän kurssin määräajat alapuolelta.

Kurssilla on käytössä viikkoaikataulu ja viikottaiset palautukset. Viikottaisten palautusten deadline on aina kunkin viikon sunnuntaina klo 23:00. Määräajassa tapahtunut palautus tuottaa 3 pistettä. Myöhästymiset vähentävät pisteitä 1 piste/12h.. 

Ensimmäisellä viikolla palautukset suoritetaan rekisteröitymällä Labtool-sivustolle ja seuraavina viikkoina git-versionhallinnan ja githubin kautta.

Rekisteröidy Labtool-sivustolle

Jokaisella viikolla sovelluksen kannalta olennaisimmat tiedot ja linkit kootaan erillisille työn esittelysivulle, joka myös syötetään Labtoolin testiosoitteeksi. Muista pitää esittelysivusi ajan tasalla. Sen päivittämättä jättämisestä voi menettää pisteitä.

Opiskelijoille yhteisiä tilaisuuksia ovat aloitustilaisuus  ja lopussa oleva pakollinen demo-tilaisuus, jossa opiskelijat esittelevät työnsä muille ohjausryhmän jäsenille. Kurssiin kuuluu lisäksi erillinen vapaaehtoinen koodikatselmointi.

Aikataulut

Tapahtuma Tehtävät Määräaika
viikko 1 Aiheen valinta, suunnittelu, dokumentointi ja työympäristön pystytys 7.9.2014 23:00
viikko 2 Sovelluksen suunnittelu, HTML-kieli, tietokantayhteyden muodostaminen 14.9.2014 23:00
viikko 3 MVC-malli ja kirjautuminen, koodikatselmointi 21.9.2014 23:00
viikko 4 Muokkaustoiminnot, sovellus etenee 28.9.2014 23:00
viikko 5 Sovellus on lähes valmis, koodikatselmointi 5.10.2014 23:00
demo Esitellään työtä ja sen koodia muille (pakollinen)

ma 13.10.2014

klo. 15-18 luokassa CK111

palautus Valmis työ palautetaan ohjaajalle 19.10.2014 23:00

Pajaohjaus

 • Ohjaaja: Kalle Ilves (kalle.ilves@helsinki.fi)
 • Paja-ajat (alustavat, saattavat muuttua aloitusluennolla):
  • Maanantai 15-17 luokassa B221 (8.9 alkaen)
  • Torstai 12-14 luokassa B221
  • Poikkeukset:
   • 5.9 perjantaina 12-14 luokassa B221

Kirjallisuus ja materiaali

Kurssin ohjemateriaalia (Määräajat väärin - katso oikeat määräajat yllä olevasta aikataulusta).