582204

Kandidat upsats
BSc Thesis (Scientific Writing)
582204
6
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat Kandidaatintutkielman yhteydessä myös äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen.

Yleistä

Kanditaatintutkielmaa ei voi hyväksilukea, vaikka olisikin tehnyt tutkielman muussa tutkinnossa.

ILMOITTAUTUMINEN KURSSILLE EDELLISEN LUKUKAUDEN PUOLELLA!

 

Toistuminen

Vuosittain periodi 1+2
Vuosittain periodi 3+4

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut