Kandidaatintutkielma (kevät 2017)

582204
6
Ei erikoistumislinjaa
Aineopinnot
Kurssilla opitaan tieteellisen esityksen (tutkielman, raportin, julkaisun) laatimiseen tarvittavia taitoja: lähdemateriaalin hakua ja käyttöä, esityksen jäsentämistä sekä kirjallista ja suullista esitystaitoa. Opiskelijat suorittavat Kandidaatintutkielman yhteydessä myös äidinkielisen viestinnän (3 op), tutkimustiedonhaun (1 op) sekä kypsyysnäytteen.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2017 kevät 16.01-05.05. 3-4 Suomi Lea Kutvonen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 12-14 CK112 Lea Kutvonen 16.01.2017-30.01.2017
To 10-12 B123 Lea Kutvonen 19.01.2017-19.01.2017
To 12-14 CK112 Lea Kutvonen 26.01.2017-02.02.2017
Pe 9-11 C220 Lea Kutvonen 27.01.2017-27.01.2017
To 12-15 B221 Lea Kutvonen 02.02.2017-02.02.2017
Ti 12-14 B221 Lea Kutvonen 07.02.2017-07.02.2017
To 12-15 B221 Lea Kutvonen 09.02.2017-09.02.2017

Luento (16.1.) ja ensimmäinen ryhmätapaaminen ovat ehdottomasti pakollisia!

Information for international students

HUOM: ILMOITTAUTUMINEN EDELLISEN LUKUKAUDEN AIKANA!

Jälki-ilmoittautumiset kurssin vastuuhenkilölle. Järjestelmän sulkemisen jälkeen tarvittavia tietoja ei voi siihen syöttää. Please note: to claim your position at the course, you must participate the first lecture (English version to be agreed by email) and in the first group session.

Yleistä

 

Uutiset / News

 • Selvennys luentoaikoihin / Clarification on the lecture times

  • Ma 16.1 Suomenkielinen orientaatio 
  • To  18.1 Suomenkielinen luento tieteellisen artikkelin lukemisesta
  • Fri 19.1 English orientation
  • Ma  23.1 klo 12-14 Suomenkielinen luento tutkimuksen julkaisemisesta
  • To 25.1 CK112 klo 12-14 Suomenkielinen luento kirjoittamisesta ja kirjallisesta esitystavasta
  • Fri 27.1 at 9-11 in C220 English session on reading scientific articles (also Finnish group members welcome) (next English session to be decided in the end of the session)
  • Mo 30.1 klo 12-14 CK112 Suomenkielinen luento etiikasta ja  esitelmistä 
  • Vaihtoehtoiset ryhmät Tieteellisen tiedon hausta / Searching scientific publications, alternative sessions
   • ​kalvot
    • To 2.2  klo 12-15 (3 tuntia) B221 Valtteri Vainikka
    • Ti 7.2 klo 12-14  (2 tuntia) B221 Valtteri Vainikka (sisältö sama, vähemmän aikaa käytännön harjoitteluun)
    • Thu 9.2 at 12-15 (3 hours) B221 Valtteri Vainikka (content the same, sufficient time for practical exercises, presented in English, open for Finnish speaking students as well)
 • Ensimmäisen torstailuennon paikkausta

  • Koska ensimmäisellä torstailuennolla ristiriita aika- ja paikkatiedoista saattoi jotkut eksyttää, on teillä mahdollisuus osallistua englanninkieliseen vastaavaan keskustelutilaisuuteen pe 27.1 klo 9-11 huoneessa C220. 
  • Pikkiriikkiselle englanninkieliselle ryhmälle pidetään luentoja tarpeen mukaan. Ajat löytyvät jatkossa englanninkielisen ryhmän ryhmäsivulta. Ajankohtia ei jatkossa synkronoida eikä ryhmä välttämättä tarvitse kaikkia samoja sisältöjä aikaisempien opintojensa vuoksi. Kieleen liittyvät säännöstöt ovat tietenkin erilaiset.
 • Ryhmäjako ja ensimmäiset ryhmätapaamiset / Group members and initial meeting scedules

 • Ryhmien omat sivut / group specific pages

 • Tarkennus luentoaikoihin torstaisin

  • Ensimmäinen torstailuento 19.1 pidettiin Linus-auditoriossa klo 10.30 alkaen kun havaittiin, että salivarauksissa luennolle oli varattu tila klo 12 alkaen ja CK112 oli täynnä muuta väkeä. Myöhemmin ilmeni, että myös osassa tiedotusta oli luentoaika ilmoitettu eri tavalla. Ongelma on peräisin kertaluonteisesta tietojärjestelmien välisestä siirtymisestä.
  • Jatkossa torstailuennot pidetään varausten mukaisesti klo 12, mitä heijastaen ylläoleva aikataulu on nyt muokattu tätä vastaavaksi:
   • To 12-14 CK112
  • Ne, jotka olisivat halunneet luennolle, mutta ristiriitaisten tietojen vuoksi eksyivät matkalle, voivat osallistua vastaavaan sessioon kanssani englanninkielisenä versiona viikolla 4. 
 • Details for lectures in English

  • For those not speaking Finnish: Some English "lecture" sessions will be provided to correspond the 6 joint Finnish sessions. English advisory pack (summary of the slides and instructions on these web pages) will be posted here.
  • One of the Searching scientific publications sessions organised by the library will be given in English on Thursday 9.2 . Please register to the event on this list. 
 • Tarkennus luentoaikoihin: Tutkimustiedonhaku

  • Luennot 2.2. alkaen B221-tietokoneluokassa ovat Tutkimustiedonhaku-osioon liittyviä ja ne pitää tiedekirjaston Valtteri Vainikka. Kolmituntisissa tilaisuuksissa opitaan erilaisista hakuvälineistä, tehdään käytännön hakuharjoituksia, opitaan viemään lähteet automaattisin välinein osaksi omaa tutkielmaa ja muuta konkreettista. Lisäksi tarkastellaan julkaisufoorumien ja julkaisujen arviontiin liittyviä indeksejä.
  • Tilaisuuksia on 3 samanlaista, jotta kurssilaisista jokaiselle löytyy tilaisuus osallistua. Ryhmä siis jakaantuu tietokoneluokkaan sopiviin osiin.  Tilaisuudet 2.2.  ja 7.2 ovat suomenkielisiä  ja 9.2 englanninkielinen. Omia koneita on osan syytä ottaa mukaan, verkkoyhteys ja flash-tuki tarpeen.
  • Ilmoittautuminen (ryhmien tasapainottamiseksi luokkaan mahtuviksi) tähän verkkolistaan.

-----------------------------   Static information below --------------------------

Kurssille ilmoittautuminen jo edellisen lukukauden puolella

Kurssille ilmoittaudutaan jo edellisen lukukauden puolella (syksyn kurssille touko- ja kevään marraskuussa). Ilmoittautuminen tapahtuu ilmo-järjestelmän kautta kuten muillekin kursseille; ilmoittautumisen yhteydessä sinulta pyydetään tietoja kiinnostuksenkohteistasi. Jos sinulla on aihetoiveita, ne kannattaa kertoa jo ilmoittautumisvaiheessa. Täsmällisempi aiheen muotoilu omastakin aiheesta tehdään myöhemmin. Tarkat ilmoittautumispäivämäärät julkaistaan laitoksen Opiskelun kalenterista tai uutisista Opiskelu-sivulla ilmoittautumisen alkaessa marraskuussa.

Ilmoittautuminen kannattaa tehdä, mikäli arvelee saavuttavansa kurssin alkuun mennessä tarvittavat esitietovaatimukset. Mahdollisesti puuttuvien opintojen osalta kirjataan suunnitelma niiden suorittamiseksi. Esitietoja tarkastetaan vielä juuri kurssin alkaessa, mutta jonkin verran joustoa esitiedoista on ryhmäpaikkojen salliessa mahdollista tehdä (esimerkiksi yhden kurssin puute, kunhan kyse ei ole oman aiheen kannalta olennaisesta perustiedosta).

Aikaisen ilmoittautumisen tarkoituksena on antaa erikoistumislinjoille tilaisuus hankkia riittävästi ohjaajia muodostuville ryhmille ja järjestää ohjaajien työkuormaan tilaa ohjaukselle.

 

Kurssiin liittyvä kommunikaatio

Ensisijainen koko luentoryhmälle ilmoitusten antamisen muoto on kurssin verkkosivu, tämä sivu. Sen Uutisia-osuuteen lisätään aina uusimmat ilmoitusasiat.

Kurssilla on mahdollisuus keskusteluun moodle-palvelussa, jossa itserekisteröityminen avaimella "kandi" on käytettävissä.

Kurssiin liittyvien valvojien, ohjaajien ja muiden kouluttajien yhteystietoja voi tarvittaessa hakea mainari-palvelusta.

Ohjaajien ja valvojien ylläpitämät ryhmäkohtaiset sivut on mainitty ylempänä uutisissa, sekä vielä tässä: Lista ryhmäsivuista / english group page

Esitiedot ja sijoittaminen opintoihin

LuK-tutkielma on tarkoituksenmukaisinta tehdä oman LuK-tutkinnon viimeisellä täydellä lukukaudella ennen valmistumista. Nyrkkisääntö on, että esitietovaaimuksena pidetään sitä, että pääosa tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijoiden aineopintotason pakollisista kursseista ja harjoitustöistä sekä yhteensä 120 op tutkintoon sopivia opintoja on suoritettuna ilmoittauduttaessa.

Jos teet LuK-tutkielman yhtä aikaa Ohjelmistotuotantoprojektin kanssa, huolehti oma ajankäyttösi niin, ettei merkittäviä aikataulukonflikteja synny.
 

Keskeneräiset vanhat tutkielmat

Mikäli tutkielma on joskus aikaisemmin jäänyt kesken, kannattaa hakeutua kurssin vastuuhenkilön juttusille olemassaolevan tekstin kanssa, kurssiaikataulusta riippumatta. Tutkielman ohjaustarpeet kartoitetaan silloin yhdessä ja työ viedään loppuun. Pelkästään yksin pakertaminen ei tällaisessa kisällimenetelmässä opittavassa toimintatavassa ole tarkoituksenmukaista. Olennaista on itse vastata oman tutkielman edistämisestä ja kurssiaikataulu antaa siihenpääsääntöisesti riittävästi aikaa, kunhan työskentelyyn sitoutuu. Erinäisissä elämäntilanteissa aitoja viivästyksen syitä voi syntyä ja ne hoidetaan käytännöllisesti yhdessä sovitulla tavalla, kussakin tapauksessa erikseen. 

 

Kurssin suorittaminen

 

Tutkielman kirjoittamiseen on syytä varata viikoittain riittävä määrä aikaa koko lukukauden ajan. Suositusaikataulu on nähtävissä yllä Aikataulu-sivulla.
Kurssin kuluessa  tutkielman otsikointi, aiheen rajaus, tutkielman fokus ja oma työskentelytapa muuttuvat lähes kaikilla. Muutostarpeiden nouseminen esiin ei siten ole syy keskeyttää kurssia, vaan on merkki oman prosessin etenemisestä. Työn rajausratkaisut kannattaa tehdä ohjaajan kanssa neuvotellen; tieteellistä kirjoittamista opitaan kisällimenetelmin, palautteen kautta.
 
Lopullista tutkielmaa lähestytään vaiheittain:
 • aihepiiriin tutustutaan referaatin tai esseen kautta,
 • tutustutaan tieteellisiin julkaisufoorumeihin ja tieteelliseen kirjoittamistapaan, joka pohjautuu tutkimusprosessiin,
 • aihepiiri rajataan tutkimuskysymyksellä ja kuvataan sen kannalta keskeiset ratkaisut aineessa,
 • ryhmissä vaihdetaan vertaispalautetta aineista,
 • pidetään ryhmissä hyvin valmistellut suulliset esitelmät  ja käydään niiden alusamana syventävä keskustelu,
 • suoritetaan kypsyysnäyte, ja
 • viedään tutkielma loppuun syventämällä ainetta lisäämällä analyysiä, synteesiä, evaluointia ja kritiikkiä, tieteellisen tekstin olennaisiin kohtiin
Kurssin suorittamisesta saa seuraavat merkinnät opintorekisteriin:
 • Kandidaatintutkielma, 6op,
 • Äidinkielinen viestintä, 3 op,
 • Tutkimustiedonhaku, 1 op. ja
 • Kypsyysnäyte, 0 op.

Kurssista saatava arvosana

Kurssin päättyessä ryhmän ohjaaja ja valvoja yhteistoimin arvostelevat tutkielmat. Muista osista saa vain suoritusmerkinnän. Tutkielma ja kypsyysnäyte on aina kirjoitettava ja arvoitava parina, eli toisesta aiheesta tai toisaalla kirjoitettua kypsyysnäytettä ei voi käyttää hyväksi.

Tutkielman arvosanan perusteisiin ja loppupalautteeseen tutustuminen tutkielman arvostenlun jälkeen on osa ohjausprosessia, Mikäli palautteen käsittely tai arvosanan määräytymisen perusteet eivät selviä ryhmän ohjaajan, valvojan ja opiskelijan kesken, arvosanan käsittelyä jatketaan kurssin vastuuhenkilö mukaanottaen.

Kurssilla suoritetun tutkielman arvosanaa ei voi myöhemmin korottaa, sillä hyväksyttyjä tutkielmia ei voi kokeiden tapaan uusia.

Jos mielit jotakin tiettyä arvosanaa, on syytä pyrkiä sen saavuttamiseen heti alusta asti. Ilmaise tavoitteesi heti kurssin alussa ohjaajallese ja keskustele hänen kanssaan tavoitteiden tulkinnasta ja toteutumisesta alusta pitäen aktiivisesti. Vastuu on lopulta aina kirjoittajalla: ohjauksella ei pysty vedenpitävästi koskaan takaamaan tavoitteen toteutumista, vaan ohjaaja voi arvioida vain jo olemassaolevaa tekstiä ja lisäsuunnitelmien potentiaalia.

Kurssin suorituskieli
 
Kurssilla suoritetaan kandidaatintutkintoon sisältyviä, mm. julkisen sektorin henkilöstöltä vaadittavia kielitaitonäytteitä ja -opintoja: kypsyysnäyte ja 3 op laajuiset äidinkielen opinnot (samasta kielestä). Tämän vuoksi kurssin suorituskielen valinta ei ole vain mieltymyskysymys, vaan yliopistolla olemme velvoitetut huolehtimaan
siitä, että tutkinnon tämäkin aspekti suoritetaan oikealla tavalla.
 
Perusohje:
 • tavallinen suomen tai ruotsin kielinen peruskoulu ja lukio (ylioppilaskirjoituksissa opetuskielen mukainen äidinkielen koe): kirjoita kypsyysnäytteesi ja tutkielmasi (äidinkielen opintojen vuoksi) samalla kielellä;
 • IB-lukio tai muulla kielellä opetusta antava lukio Suomessa: koulusivistyskielen määräytymiseksi ei riitä äidinkielenkoe ylioppilastutkinnossa (opetusta on pitänyt olla lukioaikana muissakin aineissa ko. kielellä) vaan määräytyminen voi perustua peruskoulun opetuskielestä; 
 • peruskoulusi ja lukiosi suoritettu eri kielellä, mutta suomessa ja joko suomeksi tai ruotsiksi: voit valita kumpi kieli on koulusivistyskielesi, kunhan noudatat samaa valintaa läpi tutkintosi (kypsyysnäytteet, äidinkielen opinnot, toisen kotimaisen kielen opinnot, jne);
 • ulkomailla suoritettu englannin- tai muunkielinen koulusivistys: voit kirjoittaa englanniksi, mutta voit suomen tai ruotsin taitosi salliessa hyödyntää kielitaidon osoittamisen mahdollisuuksia tutkintosi sisällä.
Lue tarkemmin uusista säännöistä, sillä detaljit ratkaisevat. Yliopiston yhteinen ohjeisto 1.8.2017 alkaen: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tutkielma-ja-kypsyysnayte-kandidaatin-tutkinnossa
 
Muissa ja epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön jo ilmoittautuessasi kurssille. Ota mukaasi (epäviralliset) jäljennökset tutkintotodistuksistasi.
Kurssin luennot pidetään suomeksi. Pienryhmäohjausta annetaan niillä kielillä, joilla kurssin harjoituksia kirjoitetaan.
 
 

Kurssin aikataulusta ja suorituksista

 • Yllä Aikataulu-lehdellä on kuvattu suositusaikataulu.

 • Luentosarjan ensimmäinen tapaamiskerta on pakollinen saadun kurssipaikan vastaanottamiseksi (ongelmatapauksissa ota etukäteen yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön).
 • Ensimmäinen ryhmätapaaminen on pakollinen kurssipaikan vastaanottamiseksi (ongelmatapauksissa ota etukäteen yhteyttä ryhmäsi ohjaajaan). 

Kurssin luentoaikataulusta 

Kurssin ensimmäisten viikkojen luentoaikoina  työskennellään konkreettisien esimerkkien parissa koko kurssin osallistujajoukon kanssa. Ensimmäinen tapaaminen on lukukauden ensimmäisellä opetusviikolla. Yhteisistä tapaamisista on merkittävää hyötyä ohjausryhmässä tehtävän tutkielman laadulle ja menestymiselle maisteritason opinnoissa. 

Kurssin luentoaikatauluun sisältyy kirjaston tuottama tietokoneluokkaan sijoitettu harjoitussessio. Tämä tapahtuu kurssin ensimmäisten viikkojen aikana. Seuraa ajankohtailmoituksia kurssin uutisosiosta. Koko tutkielman kirjoitusprosessi sinänsä pitää sisällään toistuvia, tarkentuvia tiedon haun tarpeita.

Ohjausryhmien osalta tapaamisrytmin ryhmän yhteisille tapaamisille ja henkilökohtaisille ohjaustapaamisille sovittavat ryhmien ohjaajat. Ryhmätiedot  ja ensimmäisten ryhmätapaamisten ajat ilmoitetaan tällä sivulla ennen kurssin alkua. julkaistaan ennen kurssin alkua kurssin uutisosiossa. 

Tiedon haun luento

Kuuluu osana luentosarjaan. Ajankohdat uutisosiossa.

 

Ryhmissä suoritettavat harjoitteet

Kurssilaiset jaetaan opiskelijoiden kiinnostusten mukaan noin 6 hengen työryhmiin. Jokaisen opiskelijan edellytetään  jatkavan omaa työtään itsenäisesti myös silloin, kun ryhmätoimintaa ei ole, erityisesti myös periodien välisellä viikolla.

Ensimmäiseen ryhmäkokoontumiseen osallistuminen on pakollista, sillä se on osa oman kurssipaikan lunastamista ja silloin sovitaan pääosin kunkin aihepiiristä!

Ryhmissä jokainen tekee useita kirjoitusharjoituksia sekä pitää suullisen esitelmän:

REFERAATTI tai ESSEE
Tieteellisen artikkelin keskeisen sisällön kokoaminen ja esittäminen omin sanoin. Voi perustua useampaankin keskeiseen lähteeseen. Referaatti on noin 2-4 sivun mittainen.
AINE tai TUTKIELMASUUNNITELMA
Aine on noin 10 sivun mittainen kirjoitelma, jolla on tutkielman ulkoinen rakenne ja joka noudattaa kirjallisen esitystavan sääntöjä.
ESITELMÄ
Huolellisesti valmisteltu esitelmä oman tutkielman aihealueesta pidetään muille ryhmäläisille. Kiinnitetään huomiota aihepiirin jäsentämiseen tutkielmaa varten sekä suullisen esityksen muotoon. Esityksen mitta on 20-25 minuuttia. Esityksen tukena käytetään useimmiten kalvoja annettujen ohjeiden mukaisesti.
TUTKIELMA
Tutkielmassa pyritään esitettävän asian syvempään ja monipuolisempaan ymmärtämiseen. Huomiota kiinnitetään tutkielmalle tyypilliseen aiheen jäsentelyyn ja sisällön kokoonpanotapaan. Tutkielman pituus on noin 20 sivua.

Harjoitusten aiheet pyritään ketjuttamaan toisiaan tukeviksi: yleiskatsaus, tarkempi fokusointi osa-alueeseen, käsittelyn monipuolistaminen varsinaiseksi tutkielmaksi. 

Harjoituksille on ryhmässä varattu suunnilleen seuraavasti: referaatti 3 viikkoa, aine 5 viikkoa ja tutkielma 6 viikkoa. Tutkielmakin saadaan valmiiksi kurssin aikana. Harjoitusten ja tutkielman tulee noudattaa muodoiltaan annettuja ohjeita (ks. alempana tällä sivulla).

Kypsyysnäytteen suorittaminen

Kypsyysnäyte suoritetaan ryhmän ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti ryhmän aikataulun mukaan. 

 

Ryhmäjako

Kurssille voi jälki-ilmoittautua ottamalla yhteyttä suoraan kurssin vastuuhenkilöön. Jälki-ilmoittautumiset on syytä hoitaa mieluiten viimeistään 2 viikkoa ennen opetuksen alkua, jotta ohjausta voidaan käytännössä järjestää. Jälki-ilmoittautuminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa paikkaa kurssilla. Kurssipaikkojen määrä riippuu käytettävistä olevista ohjaajista, eli henkilökunnan muusta kuormituksesta. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa kysyä kurssikelpoisuuteen liittyvistä mahdollisuuksista suoraan.

Kurssin yhteiset luennot

Allaoleva lista on karkea jaottelu, jota kalvomateriaali tukee. Samoin tutkielmantekijän portaalin tekstit kytkeytyvät tähän. Eri ryhmien kanssa asioiden käsittely kestää erilaisia aikoja ja kysymysten mukana järjestystä voidaan paljonkin varioida. Eri vuosina tiedonhaun esitys sijoittuu eri kohtiin, kuitenkin noin puoliväliin luentojaksoa.

 •  Tervetuloa tutkijoiden yhteisöön 
  • Tiede, tutkimus, tieteellinen julkaiseminen
  • Kandidaatintutkielman (ja kurssin) rooliAjattelun tasot (Bloom)
  • Kurssin suoritukseen kuuluvat osat: katsaus (essee, referaatti), aine, tutkielma, esitelmä, kypsyysnäyte
  • Kurssin ja tutkielmien arvostelusta
  • Järjestäytymiseen liittyvät asiat
  • Tehtäväksi: kyselyt kirjoittamisen asenteista, testi tieteellisten julkaisujen tunnistamisesta
 • Tutkimusjulkaisun tiedostava lukeminen (paljastaa myös paljon kirjoittamisesta)
  • Tieteellisen artikkelin lukeminen -harjoitus
  • Tieteellisten julkaisujen lajit ja bibliografiset tiedot
  • Kuinka lukuharjoitus antaa vision myös kirjoittajaan kohdistuvista odotuksista; takana tiedeyhteisön laajuinen sopimus
 • Tieteellisen tiedon haku
  • Kirjastolta Computer Science -alueen yhteyshenkilö tulee pitämään Tieteellisen tiedon haun moduulin
 • Tutkielman kirjoittaminen
  • Tutkielman rakenne ja tieteellinen esitystapa
  • Teksin rakenne viestin tukena tai murentajana
  • Tutkielman rakenne ja tieteellinen  prosessi kohtaavat
  • Tieteellisessä tekstissä vaadittavia esitysteknisiä asioita
  • Lähdeviitteiden käytöstä, plagioinnista
 • Prosessikirjoitusharjoitus
  • Prosessikirjoittaminen kuutioimalla liikkeelle
  • Argumentionnista
  • Työnhallinnan keinoista tomaatteihin
  • Palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta; kuulemisesta 
  • Tutkijan etiikasta
 • Kielenhuoltotesti
  • ​itseohjautuva tehtävä
 •  Tieteellisen esitelmän pitäminen
  • Suullisten esitysten tilanteet ja vaatimukset
  • Esityksen valmistelu ja harjoittelu
  • Arvoinnista
 • Muista pyydetyistä teemoista

Ryhmissä harjoitteluun liittyvä kommentti

Yleisistä ohjeista todettakoon, että monet ohjeista tuntuvat aluksi hieman epäselviltä, koska niistä ei ole kokemusta. Ryhmissä ohjaajan palautteen ja syntyvän koemuksen kautta ohjeiston termit saavat selkeämpiä merkityksiä, joten perusohjeisiin (esimerkiksi muistilistaan) palaaminen toistuvasti antaa aina syvemmän ymmärryksen. Kurssin lopussa eräät huomaamattaan toteavatkin: "miksei tätä sanottu alussa". On myös huomattava, että palautetta voi antaa ja ottaa vastaan kerrallaan vain rajallisen määrän. Harjoitustekstiä rakennetaan kullakin palautekierroksella eri kohdista tai näkökulmista. Toisinaan voi olla hyvä keskustella tästä järjestyksen valinnasta yhdessä ohjaajan ja opiskelijan kesken.

Kurssitiimi

Tiimin roolijako on seuraava:
Koko kurssin vastuuhenkilö:
 
Käytännön järjestelyt, luennot, suoritusmerkinnät, pulmallisten tilanteiden ratkaisu, toimiminen tarkastajana tohtoritasoista tarkastajaa lisäksi tarvittaessa.
Ryhmän valvoja:
Laatii yhdessä ohjaajan kanssa aiheet, tarkastaa vähintään tutkielmat, antaa ohjaajalle tukea muidenkin harjoitusten arvioinneissa, määrää kypsyysnäyteotsikot, myöntää mahdolliset jatkoajat
Ryhmän ohjaaja:
Laatii ryhmälleen aikataulun, koordinoi ryhmän työskentelyä, ohjaa sisällöllisesti ja rakenteellisesti harjoituksia, koordinoi aihevalintoja ryhmässään, arvioi harjoitukset, hankkii ryhmän tarvitsemat palvelut (=varaa salit).

 

Kirjallisuus ja materiaali

Materiaalit

Ryhmissä oletetaan, että kukin opiskelija on käynyt luennoilla ja (tai vähintään omatoimisesti hankkinut vastaavat tiedot materiaaleista) lukenut seuraavan tarjolla olevan kirjallisen materiaalin:

Näistä löytyvät niin dokumenttipohjat, viittaussäännöt, lähdeluettelomalleja koskevat määräykset kuin sisällölliset ohjeet ja työskentelyohjeetkin. 

Ohjelmistojärjestelmien linjalla tarkempi ohje eritasoisiin tutkielmiin ja seminaaritöihin