Laskennan mallit

582206
8
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Laskentaongelmien matemaattinen määrittely. Automaatit, formaalit kielet ja kieliopit. Algoritmikäsitteen formalisointi. Ratkeavuus. Esitiedot: Tietorakenteet-kurssin suoritus (tai esitietokoe). Huom: Kurssin harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla. Kurssikirja: Sipser M.: Introduction to the Theory of Computation (2nd ed.), Thomson Course Technology, 2006.

Koe

16.12.2010 16.00 A111
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2010 syksy 07.09-07.12. 1-2 Suomi

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ti 14-16 A111 Jyrki Kivinen 07.09.2010-12.10.2010
Ti 14-16 A111 Jyrki Kivinen 02.11.2010-07.12.2010

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ma 12-14 CK111 Juha Kärkkäinen 06.09.2010—15.10.2010
Ma 12-14 CK111 Juha Kärkkäinen 01.11.2010—10.12.2010
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 14-16 BK107 Jyrki Kivinen 06.09.2010—15.10.2010
Ke 14-16 BK107 Jyrki Kivinen 01.11.2010—10.12.2010
Group: 3
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 10-12 C222 Esa Junttila 06.09.2010—15.10.2010
To 10-12 B119 Esa Junttila 01.11.2010—10.12.2010
Group: 4
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 14-16 B222 Jyrki Kivinen 06.09.2010—15.10.2010
To 14-16 B222 Jyrki Kivinen 01.11.2010—10.12.2010
Group: 5
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 16-18 C220 Jyrki Kivinen 06.09.2010—15.10.2010 in English
Ke 16-18 C220 Jyrki Kivinen 01.11.2010—10.12.2010 in English

Harjoitukset alkavat jo ensimmäisellä luentoviikolla. Esitietokoe perjantaina 3.9. klo 9-12 D122.

Non finnish students, contact the lecturer Jyrki Kivinen before hand.

Information for international students

The meeting time for the English-speaking exercise group has been changed to Wednesdays at 16:15-18:00 in room C220.

Yleistä

Erilliskokeiden tuloksia.  (Uusintakokeen 4.2.2011 tulokset ovat nyt saatavilla, anteeksi niiden viipyminen.)

Tulokset.  Palautetilaisuus 2. kurssikokeesta ke 19.1. klo 13.15–14.00 salissa A319.

Oppimistavoitteet

Muista antaa kurssipalaute!

Kurssin opiskelemista tukee myös neuvontapaja.

Kurssin pakollisina esitietoina edellytetään kurssi Tietorakenteet (ja tämän esitietokurssi Johdatus diskreettiin matematiikkaan).

Kurssin suorittaminen

Tulokset

Laskuharjoituskirjaukset (tilanne 13.12.2010; "LH" = paritonnumeroisilla harjoituskerroilla merkityt tehtävät; "HT" = läsnäolo parillisnumeroisilla kerroilla)

Luentokurssiin kuuluu kaksi kurssikoetta ja pakolliset laskuharjoitukset. 

Ensimmäisen kurssikokeen koealue oli harjoituksissa 1–6 käsitellyt asiat eli luentojen sivut 1–132.

Toisen kurssikokeen koealueena olivat ne luennoilla ja harjoituksissa käsitellyt asiat, jotka eivät kuuluneet ensimmäisen kokeen alueeseen.

Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa erilliskokeella.

Varmista koeajat koeaikataulusta.

Kirjallisuus ja materiaali

Kurssikirja

Opiskelijoilla oletetaan olevan käytössään kurssikirja

 • Michael Sipser: Introduction to the Theory of Computation. Second edition (international), Thomson Course Technology 2006.

Kurssikirjan vanhempi painos on käyttökelpoinen, mutta toiseen painokseen on mm. lisätty harjoitustehtäviä ja niiden ratkaisuja.

Luentomateriaali

Kurssin luentomateriaali ilmestyy tälle sivulle kurssin edetessä.

Sivut 1–297 PDF (muutamassa kohdassa oli ollut viittaus vääriin sivunumeroihin)

Viimeisellä luennolla esitetty koealueen ulkopuolinen materiaali:

 

Harjoitustehtävät

 1. harjoitus (6.–9.9.): tehtävät PDF PS; malliratkaisut PDF PS
 2. harjoitus (13.–16.9): tehtävät PDF PS; malliratkaisut PDF PS
 3. harjoitus (20.–24.9): tehtävät PDF PS; malliratkaisut PDF PS
 4. harjoitus (27.–30.9.): tehtävät PDF PS; malliratkaisut PDF PS
 5. harjoitus (4.–7.10.): tehtävät PDF PS; malliratkaisut PDF PS
 6. harjoitus (11.–14.10.): tehtävät PDF PS; malliratkaisut PDF PS
 7. harjoitus (1.–4.11.): tehtävät PDF PS; malliratkaisut PDF
 8. harjoitus (8.–11.11.): tehtävät PDF; malliratkaisut PDF
 9. harjoitus (15.–18.11.): tehtävät PDF; malliratkaisut PDF
 10. harjoitus (22.–25.11.): tehtävät PDF; malliratkaisut PDF
 11. harjoitus (29.11.–2.12.): tehtävät PDF; malliratkaisut PDF
 12. harjoitus (7.12.–9.12.): tehtävät PDF; malliratkaisut PDF

Oheislukemisto

Kurssin aihepiiristä on useita hyviä oppikirjoja. Esim. seuraavia voi käyttää oheislukemistona:

 • John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Addison-Wesley, 2007 (3rd ed.).
 • Harry R. Lewis, Christos H. Papadimitriou: Elements of the Theory of Computation. Prentice Hall 1998 (2nd ed.).
 • Thomas A. Sudkamp: Languages and Machines: An Introduction to the Theory of Computer Science. Pearson 2006 (3rd ed.).
 • Efim Kinber, Carl Smith: Theory of Computing: A Gentle Introduction. Prentice-Hall 2001.