582215

Tietoturvan perusteet
Introduktion till datasäkerhet
Introduction to Computer Security
582215
4
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Aineopinnot
Kurssilla annetaan yleiskuva tietoturvasta, perehdytään kryptografian peruskäsitteisiin ja käsitellään ohjelmien, tiedon ja tietokoneverkkojen turvallisuutta. Lisäksi tutustutaan riskianalyysiin. Kurssikirja: Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia: Introduction to Computer Security, Pearson 2011.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut