582215 Tietoturvan perusteet (ohtk 25.8.2011)

Pääalue Esitiedot Lähestyy oppimistavoitteita Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita

Yleiskuva

tietoturvasta

 
 • Osaa luetella, mistä osa-alueista yleinen ja tietoturvallisuus koostuvat
 • Tietää turvallisuuteen liittyvät tärkeimmät lait ja osaa kuvailla, minkälaisissa tilanteissa niitä sovelletaan.
 • Osaa luetella turvallisuuteen liittyvät tärkeimmät organisaatiot ja hallintostandardit.
 • Osaa selittää turvallisen ohjelmistosuunnittelun pääperiaatteet.
 
Pääsynvalvonta Unix-käyttöjärjestelmän perusteet.
 • Osaa valita salasanat oikein ja tietää, minkälaisia salasanoja tulee välttää.
 • Osaa asettaa pääsyoikeudet Unix-tiedostoihin.
 • Tuntee eri haittaohjelmlatyypit ja tietää niiden torjunnan perusteet.
 • Osaa selittää, miten salasanatiedosto muodostetaan ja miten sateenkaaritauluja vastaan suojaudutaan.
 • Tuntee Unixin tiedostotyypit ja osaa käyttää niitä oikein.
 • Osaa selittää Unixin UID-tunnusten käytön ja tietää niihin liittyvistä ongelmista.
 • Tietää yksityiskohtia haittaohjelmien torjunnasta.
 • Osaa kuvailla Unix:in inode-rakenteen.
 • Osaa käyttää erilaisia tiedostoviittauksia ja symbolisia linkkejä UnixIssa.

Ohjelmien

turvallisuus

Java-ohjelmointitaito, SQL.
 • Osaa luetella muutamia tyypillisiä ohjelmistovirheitä, jotka vaarantavat turvallisuuden.
 • Osaa antaa esimerkkejä ohjelmointikielten ominaisuuksista, jotka vaikuttavat tietoturvaan.
 • Osaa luetella muutamia turvallisessa ohjelmoinnissa huomioon otettavia seikkoja.
 • Osaa luetella tyypillisimmät
  turvallisuutta vaarantavat ohjelmistovirheet.
 • Osaa luetella turvallisessa
  ohjelmoinnissa huomioon
  otettavat seikat ja osaa antaa
  esimerkkejä turva-aukoista, joita
  voi syntyä, jos periaatteita ei ole
  noudatettu.
 • Osaa antaa esimerkkejä
  Javan ja C:n heikkouksista.
 • Osaa käyttää Javan turvamekanismeja.
 • Osaa käyttää C:n osoittimia
  turvallisesti.

Datan

turvallisuus

 
 • Osaa luokitella tietoja ja tietää
  valtionhallinnon tietojen luokitusperiaatteista.
 • Osaa käyttää oikein tiedostojen
  poisto- ja kopiointioperaatioita.
 • Osaa selittää eheystekniikkojen
  periaatteet, kun käytetään
  salausta, tiivistefunktioita ja
  MAC-funktioita.
 • Osaa selittää jono- ja lohkosalaajien
  eron ja osaa valita
  sopivat avainpituudet eri tarkoituksiin.
 • Osaa valita sopivat salalohkojen
  ketjutustekniikat,
  joita sovelletaan käytännön
  tilanteissa.
   
 

Verkkojen

tietoturva

Tietoliikenteen pertusteet
 • Osaa selittää tyypillisen
  hyökkäyksen etenemisen. 
 • Osaa antaa muutamia esimerkkejä
   palvelunestohyökkäyksistä.
 • Osaa selittää palomuurin
  toiminnan periaatteet.
 • Tuntee erilaisia palomuuriratkaisuja
  ja osaa selittää
  niiden käyttötarkoituksen ja
  tyypilliset käyttötilanteet.
 • Osaa selittää RSA:n toiminnan,
  digitaalisen allekirjoituksen
  RSA:n avulla ja X.509-
  varmennestandardin hyvät ja
  huonot puolet.
 Osaa käsitellä varmenteita turvallisesti sovelluksissa.
Riskianalyysi    Tuntee muutamia riskianalyysiin
liittyviä tapaustutkimuksia.
 Osaa arvioida alustavasti
organisaatioiden riskejä.
 

 

28.08.2011 - 19:35 Jyrki Kivinen
10.03.2011 - 13:37 Timo Karvi