582217

Semanttinen web
Semantiska webben
Semantic Web
582217
5
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Kurssi antaa kokonaiskuvan semanttisen webin käsitemallista (ontologia) ja teknologioista sekä niiden soveltamisesta organisaatioiden tietojärjestelmissä. Esitiedot: Tietokannan suunnittelu ja XML-metakieli.

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut