582219

Käyttöjärjestelmät
Operativsystem
Operating Systems
582219
8
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Aineopinnot
Kurssin tavoitteena on ymmärtää käyttöjärjestelmän sovelluksille tarjoamat palvelut, samanaikaisuuden hallintamenetelmät, käyttöjärjestelmän perusrakenne ja sen toteutusperiaatteet sekä sovelluksen että toteuttajan näkökulmasta. Esitiedot: Tietokoneen toiminta. Kurssikirja: Stallings, Operating Systems - Internals and Design Principles, 7th ed, Pearson 2012.

Yleistä

1.8.2017.
TÄTÄ SIVUA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ. SIVULLA OLEVAT TIEDOT VOIVAT OLLA VANHENTUNEITA.
THIS PAGE IS NOT KEPT UP TO DATE. INFORMATION ON IT MAY BE OLD.

Kurssin opintojaksotiedot näkyvät nyt Oodissa sivulla "
https://weboodi.helsinki.fi/hy/opintjakstied.jsp?OpinKohd=118024775".
Luentokurssien ovat Flammassa Courses-sivustolla.

--- 

Kurssin oppikirjaStallings, Operating Systems - Internals and Design Principles, 8th ed, Pearson 2015.

Kurssin asema: Tämän aineopintojen pakollisen kurssin (8 op) voi suorittaa luentokurssina tai erilliskokeella. 

Vuoden 2014 tutkintovaatimusten kurssin Käyttöjärjestelmät (8 op) voi korvata kursseilla Käyttöjärjestelmät (4 tai 6 op).

Vuoden 2012 tutkintovaatimuksissa kurssin Käyttöjärjestelmät (6 op) voi korvata kursseilla Käyttöjärjestelmät (4 tai 8 op) tai  Rinnakkaisohjelmointi (4 op tai 6 op).

Vuoden 2010 ja vanhemmissa tutkintovaatimuksissa kurssin Käyttöjärjestelmät (4 op) voi korvata kursseilla Käyttöjärjestelmät (6 op tai 8 op).

Vuosien 2008 ja 2010 tutkintovaatimusten kurssin Rinnakkaisohjelmointi (4 op tai 6 op) voi korvata kurssilla Käyttöjärjestelmät (6 op tai 8 op). 

Erilliskoe: Erilliskokeen koealue ja opintopistemäärä ovat samat kuin viimeksi pidetyllä luentokurssilla. 

Erilliskokeiden arvosteluun voi tutustua kahden viikon aikana arvostelun valmistumisesta (eli kun tulokset ovat näkyvillä Oodissa). Ottakaa yhteys kokeen antajaan tässä tapauksessa.

Aikaisemmat kokeet: Kurssin aikaisemmat kokeet ovat verkossa. Huomaa, että ennen 2013 olevat kokeet kattavat suppeamman koealueen (4 op) kuin nykyiset kokeet (6 op). Kesällä 2015 koealue vielä laajenee (8 op).

Kurssin sanastoa, kerätty aikaisempien luentokurssien aikana.

 

 

 

 

 

Information in English

Text bookStallings, Operating Systems - Internals and Design Principles, 8th ed, Pearson 2015.

Lecture courses (8 cr) are taught in Spring semesters (in Finnish, with summary lectures and practise sessions in English, if needed).

The material covered in the separate exam is the same as for the latest lecture course. You can check the final exam grading within two weeks after the grading is completed (i.e., results are visible in Oodi). Please contact the person in charge of the exam in this case.

Earlier exams: All earlier exams are in web. Please note that the course (and exams) before 2013 ( 4 cr) was not as extensive as now (6 cr). Starting Summer 2015, also final exams will be for the more extensive (8 cr) course.

 

 

Toistuminen

Vuosittain periodi 3+4

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut