Käyttöjärjestelmät

582219
8
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Aineopinnot
Kurssin tavoitteena on ymmärtää käyttöjärjestelmän sovelluksille tarjoamat palvelut, samanaikaisuuden hallintamenetelmät, käyttöjärjestelmän perusrakenne ja sen toteutusperiaatteet sekä sovelluksen että toteuttajan näkökulmasta. Esitiedot: Tietokoneen toiminta. Kurssikirja: Stallings, Operating Systems - Internals and Design Principles, 7th ed, Pearson 2012.

Koe

08.03.2017 09.00 A111 ja B123
11.05.2017 16.00 A111 ja B123
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2017 kevät 16.01-05.05. 3-4 Suomi Matti Luukkainen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 12-14 B123 Teemu Kerola 16.01.2017-27.02.2017
Ti 9-11 B222 Teemu Kerola 17.01.2017-28.02.2017
Ke 12-14 B123 Teemu Kerola 18.01.2017-01.03.2017
Ma 12-14 B123 Teemu Kerola 13.03.2017-10.04.2017
Ti 9-11 B222 Teemu Kerola 14.03.2017-11.04.2017
Ke 12-14 B123 Teemu Kerola 15.03.2017-12.04.2017
Ma 12-14 B123 Teemu Kerola 24.04.2017-24.04.2017
Ti 9-11 B222 Teemu Kerola 25.04.2017-02.05.2017
Ke 12-14 B123 Teemu Kerola 26.04.2017-03.05.2017

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ti 16-18 D122 Iivo Raitahila 17.01.2017—28.02.2017
Ti 16-18 D122 14.03.2017—11.04.2017
Ti 16-18 D122 25.04.2017—02.05.2017
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ke 14-16 D122 Teemu Kerola 25.01.2017—01.03.2017
Ke 14-16 D122 Teemu Kerola 15.03.2017—12.04.2017
Ke 14-16 D122 Teemu Kerola 26.04.2017—03.05.2017
Group: 3
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 14-16 D123 Iivo Raitahila 19.01.2017—02.03.2017
To 14-16 C222 16.03.2017—06.04.2017
To 14-16 C222 20.04.2017—04.05.2017
Group: 4
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Pe 14-16 D123 Hilla Fred 20.01.2017—03.03.2017
Pe 14-16 D123 17.03.2017—07.04.2017
Pe 14-16 D123 21.04.2017—05.05.2017

Information for international students

 

The lecture and practice group hours on this page are sometimes missing from above. So, just in case:

Lectures in Finnish are on Mondays and Wednesdays at 12-14 (B123). 
​About once a week summary lecture in English is on Tuesdays 9-11 (B222).

Practice groups:

 1. Tuesdays 16-18 (D122), Iivo Rantahila
 2. Wednesdays 14-16 (D122), also in English, Teemu Kerola
 3. Thursdays 14-16 (D123, C222), Iivo Rantahila
 4. Fridays 14-16 (D123), Hilla Fred

NOTICE: Course information in English is given here on this page. There are no separate info pages in multiple languages. 

 There will be Tuesday morning 9-11 summary lectures in English (2 hours per week, room B222) in addition to normal lectures in Finnish (4 hours per week). We will discuss the logistics more during the 1st summary lecture. Please attend.
Tuesday lectures may be cancelled, if there are no international students attending.

You should sign up to the Wednesday 14-16 practice session group which is offered also in English.
In 2016, there was one table discussing in English.

 The Wednesday 14-16 practice session group may have one table for discussion in Swedish, if there are enough students for it. In 2016 there was no demand for this. Please contact the lecturer ASAP if you are interested in this. So far (1.1.2017), there are no requests for Swedish discussion tables for Spring 2017.

Course home page has general info (mostly in Finnish, sorry) for this course, as links to lecture courses, exam area for separate exams, and old exams.
Course schedule leaf (in this page) has the schedule, lecture notes and homeworks for this lecture course. It is in English.

Course uses both mini exams (me) and ordinary mid-term and term exams. There are three (45 min, á 6p) miniexams (1-3 and 5-7) during the Finnish lectures in each period. The 4th and 8th mini exams are with mid-term and term exams. Mini exams 1-3 can be retaken with the mid-term exam, and mini exams 4-7 can be retaken with the term exam. Mini exam 8 can be retaken with June separate exam. No other replacement exams are given for the miniexams.

If you want, you can take the course only with mid-term and term exams. They can be both retaken with June separate exam. After that, there are no other replacement exams given for them.

Course bookkeeping is visible in Tikli.  Please notice that

 • mini exams 1-3 are written down as Exams 1-3
 • midterm exam problems (4) are written down as Exams 5-8
 • mini exams 5-7 are written down as Exams 9-11
 • term exam problems (4) are written down as Exams 13-16
 • mini exam 4 replacement exam (given in term exam) is written down as exam 4
 • mini exam 8 replacement exam (given in June separate exam) is written down as exam 8

You will get at most 12 points from weekly practice sessions. To pass the course, you need at least 24/48 points from the exams, and altogether at least 30/60 points.

If you have questions, please contact the lecturer, teemu.kerola (at) cs.helsinki.fi.


Course noticies for international students 

22.5.2017  Term exam and course grading is complete. Exam questions 5-8 (miniexams 5-8) are shown in course bookkeeping as exams 13-16. Exam question 4 (mini exam 4) is shown in course bookkeeping as exam 4. The exam and model solutions are linked to the schedule leaf. You can check your 8exam and course) grading in the lecturer's office. We can select the time in advance via email.

5.5.2017 Miniexam 5-7 grading is complete. The exams and model solutions are linked to the schedule leaf. You can ask for the copies of your exams from the lecturer.

14.3.2017 Midterm exam grading is complete. Exam questions 1-4 are shown in course bookkeeping as exams 5-8. The exam and model solutions are linked to the schedule leaf. You can check your grading in the lecturer's office. We can select the time in advance via email.

2.3.2017 Miniexam 3 grading is complete. The exam and model solutions are linked to the schedule leaf. You can ask for the copy of your exam from the lecturer.

15.2.2017 Miniexam 2 grading is complete. The exam and model solutions are linked to the schedule leaf. You can ask for the copy of your exam from the lecturer.

1.2.2017 Miniexam 1 grading is complete. The exam and model solutions are linked to the schedule leaf. You can ask for the copy of your exam from the lecturer.

19.10.2016 Course development started.

Yleistä

HUOM: Tiistain luennot klo 9-11 (B222) kattavat englannin kielellä samat asiat kuin sen viikon maanantain ja keskiviikon luennot suomeksi. Tiistain luennot voidaan perua, jos suomea osaamattomia opiskelijoita ei ole paikalla. 

Kurssin kantasivulla on opintojakson yleiset asiat, kuten aikaisempien kurssien tiedot, erilliskokeen koealue ja aikaisemmat kokeet.

Kurssin aikatauluvälilehdellä (tällä sivulla) on tämän luentokurssin aikataulu, luennot ja harjoitukset. 

Kurssiin lisättiin 2015 edelliseen 6 op kurssiin (2012-2013) verrattuna tietoturva-asiat (oppikirjan 7. painoksen luvut 14 ja 15, Tietorvan uhat ja tekniikat). Sitä edeltävästä 4 op kurssista (2011 ja vanhemmat) puuttui myös rinnakkaisuuden hallinta sekä sulautettujen ja hajautettujen käyttöjärjestelmien osiot. Kun katsotte aikaisemman kurssin kokeita esimerkkeinä koekysymyksistä, niin pitäkää mielessä, että koealueet ovat olleet erilaisia eri vuosina. 

Kurssi pidetään nykymuodossaan (8 op) viimeisen kerran keväällä 2017. Sen korvaa seuraavana lukuvuonna uusi 5 op kurssi.

Kurssin rakenne noudattaa keväällä 2017 edelleen kurssikirjan 7. painosta. Kurssikirjan 8. painoksesta on jätetty pois 7. painoksen luvut 14-15 ja tietoturvaa yleisesti on käsitelty suppeammin uudessa luvussa 15. Kurssin sisältö supistuu huomattavasti lukuvuodeksi 2017-2018.

Huomatkaa, että tiistain luento (9-11) on englanniksi ja siellä käsitellään pääpiirteissään samat asiat kuin sen viikon kahdella suomenkielisellä luennolla. Tiistai-luennot voidaan peruuttaa, jos niihin ei tule suomea osaamattomia opiskelijoita.  

Kurssin IRC-kanava on #tkt-os.

Kurssikirjanpito on verkossa: Tikli Huomatkaa, että minikokeet ja kurssikuulustelut (välikokeet) näkyvät siellä seuraavanlaisesti:

 • minikokeet 1-3 on kirjattu kokeina 1-3
 • välikokeen 1 tehtävät (4 kpl) on kirjattu kokeina 5-8
 • minikokeet 5-7 on kirjattu kokeina 9-11
 • välikokeen 2 tehtävät (4 kpl) on kirjattu kokeina 13-16
 • minikokeen 4 uusintakuulustelu (välikokeen 2 yhteydessä) on kirjattu kokeena 4
 • minikokeen 8 uusintakuulustelu (kesäkuun erilliskokeen yhteydessä) on kirjattu kokeena 12

Tiedotteet ja huomautukset

Luentokurssin liittyvät tiedotteet julkaistaan tässä kohtaa.     

22.5.2017  Välikoe 2 ja koko kurssi on arvostelu. Koetehtävät 5-8 (minikokeet 5-8) näkyvät kirjanpidossa kokeina 13-16. Koetehtävät 4 (minikoe 4) näkyy kirjanpidossa kokeena 4. Koe ja mallivastaukset on linkitetty aikatauluvälilehdelle. Koepapereihin ja kurssiarvosteluun voi tutustua luennoijan työhuoneella. Ajan voi sopia etukäteen mailitse. 

5.5.2017 Minikokeet 5-7 on arvostelu. Kokeet ja mallivastaukset on linkitetty aikatauluvälilehdelle. Koepapereiden voi tutustua luennoitsijan luona.

14.3.2017 Välikoe 1 on arvostelu. Koetehtävät 1-4 näkyvät kirjanpidossa kokeina 5-8.  Koe ja mallivastaukset on linkitetty aikatauluvälilehdelle. Koepapereihin voi tutustua luennoijan työhuoneella. Ajan voi sopia etukäteen mailitse. 

2.3.2017 Minikoe 3 on arvostelu. Koe ja mallivastaukset on linkitetty aikatauluvälilehdelle. Koepapereiden kopiot jaetaan seuraavalla luennolla ja niitä voi tulla kysymään luennoitsijalta sitten myöhemminkin.

15.2.2017 Minikoe 2 on arvostelu. Koe ja mallivastaukset on linkitetty aikatauluvälilehdelle. Koepapereiden kopiot jaetaan keskiviikon luennolla ja niitä voi tulla kysymään luennoitsijalta myöhemminkin.

9.2.2017 Tiklissä on häikkää. Ongelma on paikallistettu ja mahdollisesti saadaan korjattua maanantaina 13.2.2017.

1.2.2017 Kurssille tähän osallistumattomat (lh1 ja mk1) opiskelijat on siirretty kirjanpidon helpottamiseksi ryhmään 99. Jos teidät on epähuomiossa (ei suorituksia vielä, mutta olette silti mukana kurssilla) siirretty tuohon ryhmään, pyytäkää harjoitusryhmänne vetäjää siirtämään teidät takaisin oikeaan ryhmään. 

1.2.2017 Minikoe 1 on arvostelu. Koe ja mallivastaukset on linkitetty aikatauluvälilehdelle. Koepapereiden kopiot jaetaan keskiviikon luennolla ja niitä voi tulla kysymään luennoitsijalta myöhemminkin.

30.1.2017 Harjoitusryhmiä on neljä ja ilmeisesti juuri sopivasti. Ensimmäisissä harjoituksissa oli osallistujia 149 (22+51+36+40). Tiistain ryhmässä oli hyvin tilaa ja keskiviikon ryhmä oli vähän turhan täysi. Jos jotkut haluavat vaihtaa ryhmää, niin se sopii oikein hyvin. Mutta älkää vaihtako tuohon keskiviikon ryhmään. 

6.1.2017 Tällä sivulla olevissa harjoitusajoissa jotkut ryhmät on merkitty virheellisesti alkamaan jo tällä viikolla (viikko 3). Kaikki ryhmien ensimmäinen tapaaminen on ensi viikolla (viikko 4) aikataulu-välilehden mukaisesti.

1.1.2017 Tällä sivulla olevat luento- ja harjoitusajat ovat jostain syystä (Drupal-virhe?) just nyt poissa näkyviltä. Varmuuden vuoksi ne on listattu uudelleen tämän sivun alkupuolelle. 

19.10.2016 Kurssin verkkosivuston kehitys alkoi.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan osallistumalla viikottain luennoille, harjoituksiin ja kurssikokeisiin. Opiskelijat tarvitsevat TKTL-tunnuksen TKTL:n intranetissä olevaa kurssimateriaalia varten (harjoitustehtävien ja minikokeiden vastaukset).

Kurssilla käytetään sekä minikokeita (mk) että tavallisia välikokeita (vk). Luentojen yhteydessä (luentoaikana) järjestetään kumpanakin periodina kolme (45 min, á 6p) minikoetta. Neljäs ja kahdeksas minikoe (á 6p) ovat välikokeiden yhteydessä (tehtävä 4). Kolme ensimmäistä minikoetta voi uusia vk1:n yhteydessä. Minikokeet 4-7 voi uusia vk2:n yhteydessä. Minikokeen 8 voi uusia kurssia seuraavassa erilliskokeessa. Muita minikokeiden uusintamahdollisuuksia ei ole.

Jos opiskelija ei halua osallistua minikokeisiin, hän voi suorittaa kurssin välikokeilla (2 koetta á 24p). Kumman tahansa välikokeen voi kokonaisuudessaan uusia kurssia seuraavassa erilliskokeessa. Välikokeita ei voi sen jälkeen enää uusia.

Viikottaisista harjoituksista saa korkeintaan 12 pistettä. Kurssin läpäisyyn tarvitaan kokeista vähintään 24/48 pistettä ja yhteensä vähintään 30/60 pistettä.

Kirjallisuus ja materiaali

Oppikirja: Stallings, Operating Systems - Internals and Design Principles, 7th ed., Pearson 2012. (Stallings web page)
Myös oppikirjan uudempi painos (8th ed., 2015) sopii käytettäväksi kurssilla, vaikka siitä puuttuu 7. painoksen luvut 14-15. 
Vanhemmista painoksista (6th ed. ja vanhemmat) puuttuu mm. rinnakkaisuuden hallintaa sekä sulautettuja ja hajautettuja 
käyttöjärjestelmiä käsitteleviä lukuja.

Digitaalisen version voi vuokrata (360 pv) verkkokaupasta CourseSmart (8th ed., £33,98, November 2015). 

Kirja on rajoitetusti saatavana myös Dawson'in e-kirjana yliopiston domainissa joko suoraan tai Helkan kautta.
Tämän Helka linkin kautta kirjaa pitäisi pystyä käyttämään myös yliopiston verkon ulkopuolelta. 
Kustantaja on rajoittanut huomattavasti oppikirjan lisenssien lukumäärää, joten kirjaa ei välttämättä pääse käyttämään aina halutessaan.
En silti suosittele käyttämään verkosta löytyviä piraattikopioita. Se on laitonta ja niissä voi olla haittaohjelmia. 

 Text book is (in a limited fashion) available as Dawson e-book in University domain either directly or via Helka.
With this Helka link one should be able to use the text book also from outside university domain.
The publisher has limited the number of licences and you may not be able to use the e-book when you need it.
However, I do not recommend to use pirated web copies. It is illegal and they may contain harmful viruses. 

On suositeltavaa, että kaikilla kurssilaisilla olisi oppikirja käytettävissä jossain muodossa. Siitä on usea kymmenen lainattavaa kappaletta myös Kumpulan kirjastossa.

Kurssin aihepiiriä käsittelee hyvin myös oppikirja [Tane08]: Tanenbaum, Modern Operating Systems, 3rd ed, Pearson 2008.

Käyttöjärjestelmäkurssin Sanasto Englanti-Suomi  (Teemu Kerola)

European dictionary eudict.com Suomi-Englanti

Sanastokeskuksen Tiivis tietoturvasanasto (2004)

Valtionhallinnon tietoturvasanasto (VAHTI 8/2008)