Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (periodi IV)

582221
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat ohjelmointityöskentelyä suunnittelemalla, toteuttamalla, testaamalla ja dokumentoimalla oman suorituskelpoisen ohjelman. Opiskelijat myös esittelevät tekemiään ohjelmointiratkaisujaan toisilleen. Työn valmiiksi saaminen edellyttää, että opiskelijat täydentävät oma-aloitteisesti tietojaan ja taitojaan verkosta löytyvällä ohjelmointimateriaalilla. Esitiedot: Ohjelmoinnin jatkokurssi (Java-ohjelmointi) ja Ohjelmistotekniikan menetelmät (Ohjelmistojen mallintaminen).
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2015 kevät 09.03-01.05. 4-4 Suomi Matti Luukkainen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ti 14-16 B221 Matti Luukkainen 10.03.2015-10.03.2015

Kaikki ilmoittautuvat ryhmään 99.