Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (periodi I)

582221
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat ohjelmointityöskentelyä suunnittelemalla, toteuttamalla, testaamalla ja dokumentoimalla oman suorituskelpoisen ohjelman. Opiskelijat myös esittelevät tekemiään ohjelmointiratkaisujaan toisilleen. Työn valmiiksi saaminen edellyttää, että opiskelijat täydentävät oma-aloitteisesti tietojaan ja taitojaan verkosta löytyvällä ohjelmointimateriaalilla. Esitiedot: Ohjelmoinnin jatkokurssi (Java-ohjelmointi) ja Ohjelmistotekniikan menetelmät (Ohjelmistojen mallintaminen).
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2015 syksy 01.09-16.10. 1-1 Suomi Matti Luukkainen

Aloitusluento TI 1.9. 12-14 B221 on kaikille pakollinen!

Yleistä

Ohjaajat:

Nikke Kostiainen - nikke.kostiainen [at] helsinki.fi - IRC: NikG

Jyri Saukkonen - jyri.saukkonen [at] helsinki.fi - IRC: jjyks

KAIKKI OLEELLINEN LÖYTYY KURSSISIVULTA:

http://javalabra.github.io/Javalabra2015-1/#/pages/