Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (periodi I)

582221
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat ohjelmointityöskentelyä suunnittelemalla, toteuttamalla, testaamalla ja dokumentoimalla oman suorituskelpoisen ohjelman. Opiskelijat myös esittelevät tekemiään ohjelmointiratkaisujaan toisilleen. Työn valmiiksi saaminen edellyttää, että opiskelijat täydentävät oma-aloitteisesti tietojaan ja taitojaan verkosta löytyvällä ohjelmointimateriaalilla. Esitiedot: Ohjelmoinnin jatkokurssi (Java-ohjelmointi) ja Ohjelmistotekniikan menetelmät (Ohjelmistojen mallintaminen).
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2016 syksy 06.09-21.10. 1-1 Suomi Matti Luukkainen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ti 12-14 B221 Matti Luukkainen 06.09.2016-06.09.2016

Aloitusluento TI 6.9. 12-14 B221 on kaikille pakollinen!

Ohjaajat Valtteri Lakaniemi ja Ilmari Pohjola.