Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (periodi II)

582221
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat ohjelmointityöskentelyä suunnittelemalla, toteuttamalla, testaamalla ja dokumentoimalla oman suorituskelpoisen ohjelman. Opiskelijat myös esittelevät tekemiään ohjelmointiratkaisujaan toisilleen. Työn valmiiksi saaminen edellyttää, että opiskelijat täydentävät oma-aloitteisesti tietojaan ja taitojaan verkosta löytyvällä ohjelmointimateriaalilla. Esitiedot: Ohjelmoinnin jatkokurssi (Java-ohjelmointi) ja Ohjelmistotekniikan menetelmät (Ohjelmistojen mallintaminen).
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2016 syksy 31.10-16.12. 2-2 Suomi Matti Luukkainen

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ma 14-16 B221 Matti Luukkainen 31.10.2016-31.10.2016

Aloitusluento MA 31.10. 14-16 B221 on kaikille pakollinen!

Ohjaajat Saska Dönges ja Antti Haapaniemi.