Aineopintojen harjoitustyö: Ohjelmointi (alkukesä)

582221
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Opintojaksossa opiskelijat harjoittelevat ohjelmointityöskentelyä suunnittelemalla, toteuttamalla, testaamalla ja dokumentoimalla oman suorituskelpoisen ohjelman. Opiskelijat myös esittelevät tekemiään ohjelmointiratkaisujaan toisilleen. Työn valmiiksi saaminen edellyttää, että opiskelijat täydentävät oma-aloitteisesti tietojaan ja taitojaan verkosta löytyvällä ohjelmointimateriaalilla. Esitiedot: Ohjelmoinnin jatkokurssi (Java-ohjelmointi) ja Ohjelmistotekniikan menetelmät (Ohjelmistojen mallintaminen).
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2017 kesä 15.05-23.06. 5-5 Suomi Matti Luukkainen

Yleistä

Kaikille pakollinen aloitustilaisuus  ke 14.15-16.00 B119

Kurssisivu https://github.com/javaLabra/Javalabra2017-5