582222

Aineopintojen harjoitustyö: Käyttöjärjestelmät
Aineopintojen harjoitustyö: Käyttöjärjestelmät
Intermediate Studies Project: Operating Systems
582222
3-5
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Aineopinnot
Käyttöjärjestelmien harjoitustyössä opiskelija määrittelee itselleen oman tutkimusongelman, ratkaisee sen ja raportoi tulokset posteritilaisuudessa ja erillisessä tutkimusraportissa. Tutkimusongelma ja -menetelmä sovitaan kurssin alussa ohjaajan kanssa. Posteritilaisuuteen osallistuminen on pakollista ja se järjestetään mahdollisesti yhdessä muiden kurssin kanssa periodin lopulla. / During Operating System Project course students are required to define their own research problem, perform the required research and report the results both in a report and in a poster. Research topic and method will be agreed with the teacher at the beginning of the course. Participation to the poster session is obligatory. The poster session will be held at the end of perod, optionally with other courses using posters.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut