582302

Digitaalisen median tekniikat
Digital medieteknik
Digital Media Technology
582302
4
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla käsitellään web-sivustojen toteuttamisen perustekniikoita, erityisesti dynaamisuuden ja interaktiivisuuden hallintaa sekä ulkoasun määrittelemistä tyylipohjien avulla. Esitiedot: Ohjelmoinnin harjoitustyö tai Tietokantasovellus. Kurssilla toteutetaan harjoitustyönä näytekansio web-tekniikoilla. Tutkintoon ei voi sisällyttää sekä kurssia Digitaalisen median tekniikat että (vanhaa) kurssia Uusmediasovellusten tekniikat.

Yleistä

 Erilliskokeeseen vaaditaan kurssin portfoliot. Lisää infoa syksyn 2011 kurssisivulla. http://bit.ly/dime2011

Toistuminen

Annually

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut