582303 Verkkosovellusten toteuttaminen (ohtk 25.8.2011)

Pääteemat Esitiedot Lähestyy oppimistavoitetta Saavuttaa oppimistavoitteet Syventää oppimistavoitteita
Prosessien (säikeiden) hallinta ja prosessien (säikeiden) välinen kommunikointi Unixissa
  • Sujuva C-ohjelmointitaito (C-ohjelmointi)
  • Tuntee rinnakkaisohjelmoinnin peruskäsitteet ja menetelmät (Rinnakkaisohjelmointi)
  • [Hyödyllistä tuntea prosessien hallinnan perusteet (Käyttöjärjestemät) ]
Osaa toteuttaa yksinkertaisia kahden prosessin väliseen kommunikointiin perustuvia rinnakkaisia ohjelmia C-kielellä Unix-alustalle Osaa toteuttaa usean rinnakkaisen prosessin hallinnan ja niiden välisen kommunikoinnin sekä valita käyttötarkoitukseen sopivan kommunikointimekanismin tarkoituksenmukaisesti, mukaanlukien säikeiden käyttö  
Pistokerajapinta TCP/IP-pohjaisten verkkosovellusten ohjelmoinissa Osaa selittää TCP- ja UDP-protokollien toimintaperiaatteet ja toiminnalliset erot (Tietoliikenteen perusteet) Osaa toteuttaa yksinkertaisia kahden prosessin väliseen kommunikointiin perustuvia verkkosovelluksia C-kielellä Unix-alustalle sekä TCP- että UDP-pistokkeita käyttäen
  • Osaa ohjelmoida nimi- ja osoitemuunnokset
  • Osaa soveltaa eri tyyppisiä pistokkeita ja niiden erityisominaisuuksia tapauskohtaisesti (Internet domain, Local domain, I/O lomitus, estymätön I/O, pistokeoptiot, IPv6, yleis- ja monilähetys)
  • Osaa selittää tyypillisten verkkokomminikointiin liittyvien virhetilanteiden toiminnan verkkotasolla sekä vaikutuksen pistokerajapinnassa
  • Osaa toteuttaa sekä TCP- että UDP-pistokkeita käyttävän verkkosovelluksen toiminnot eri virhetilanteissa
 
Verkkopalvelijoiden toteutustekniikka   Osaa luetella rinnakkaisen verkkopalvelijan eri toteutusvaihtoehdot ja selittää toteutusperiaatteet Osaa valita perustellusti käyttötarkoitukseen sopivan rinnakkaisen verkkopalvelijan toteutusvaihtoehdon ja toteuttaa ratkaisussa tarvittavat yksityiskohdat ko. tapauksessa toimivaksi  
Hajautetun verkkosovelluksen suunnittelu ja toteutus
  • Sujuva C-ohjelmointitaito (C-ohjelmointi)
  • Sujuva perustietorakenteiden ohjelmointitaito ja kyky dokumentoida käytetyt algoritmit, tietorakenteet ja niiden toteutus selkeästi (Tietorakenteiden harjoitustyö)
Osaa suunnitella vähintään kolmeen eri osapuoleen perustuvan verkkosovelluksen perusrakenteen ja tarvittavan sovellusprotokollan sekä dokumentoida suunnitelman selkeästi Osaa toteuttaa suunnitelman mukaisen toimivan verkkosovelluksen ja testata toimivuuden kattavasti  

 

Additional information: 
<p>Ensimm&auml;inen luonnos kommentoitavaksi</p>
10.02.2015 - 15:58 Markku Kojo
10.03.2011 - 23:10 Markku Kojo