582307

Tietojenkäsittely ihmisessä: hidasta ja tehotonta?
Databehandling i människan: långsamt och ineffektivt?
Human Data Processing. Slow and inefficient?
582307
2
Ei erikoistumislinjaa
Muut opinnot

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.