582310

Aineenopettajan tietotekniikka
Informationsteknik för lärare
IT for Teachers
582310
4
Opettaja
Aineopinnot
Kurssilla käsitellään tietotekniikan aineenopettajan työhön liittyviä asioita, kuten yläasteella ja lukiossa pidettävien kurssien sisältöjä sekä koneiden ja verkon ylläpitoa. Suositeltavaa on, että opetusharjoittelu on tehty tai meneillään. Tietojenkäsittelytieteen aineopintojen on oltava loppuvaiheessa myös sivuaineopiskelijoilla. Kurssi suoritetaan ryhmätyönä tehtävällä projektilla, oppimispäiväkirjalla ja aktiivisella osallistumisella opetukseen. Ei erilliskoetta.

Toistuminen

Ei tarjota

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.