582315

Johdatus funktionaaliseen ohjelmointiin
Introduktion till funktionell programmering
Introduction to Functional Programming
582315
4
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Kurssi johdattaa ohjelmointitapaan, jossa ohjelman suoritusta ajatellaan jonkin matemaattisesti määritellyn funktion arvon laskemisena. Tällainen lähestymistapa ohjelmointiin on hyödyllinen erityisesti silloin kun pyritään tekemään todistettavasti oikeita ohjelmia. Kurssilla on esimerkkinä funktionaalisesta ohjelmointikielestä Haskell (ks. http://www.haskell.org/).

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut