582316

Unix-sovellusohjelmointi
Unix tillämpningsprogrammering
Unix Application Programming
582316
6
Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne
Aineopinnot
Kurssin tavoitteena on sovelluskehitystyöhön riittävä Unix-järjestelmän tuntemus. Tutustutaan mm. tiedostojärjestelmään, prosessien hallintaan ja prosessien väliseen kommunikointiin. Esitiedot: C-ohjelmointi ja Rinnakkaisohjelmointi. Kurssilla ei ole perinteisiä laskuharjoituksia vaan 2 harjoitustyötä. Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu. Kurssi korvaa aikaisemmin luennoidun kurssin X/Open-sovellusohjelmointi. Ei erilliskoetta.

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.