582323

Paikkatiedon käsittely
Hantering av geografisk information
Spatial Data Processing
582323
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Paikkatiedon käsittely relaatiotietokannassa, sen edellyttämät relaatiomallin ja SQL-kyselykielen laajennokset sekä niiden toteutus. Eksploratiivisen data-analyysin kysymykset, kuten paikkatiedon klusterointi ja spatiaalisten assosiaatioiden etsintä. Esitiedot: Tietokantojen perusteet ja Tietorakenteet sekä joko kurssin Johdatus todennäköisyyslaskentaan tai Tilastotieteen johdantokurssi sisältö. Kurssikoe ti 27.2. klo 16-19.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut

Ei kursseja.