582330

Ohjelmointitekniikka (Scala)
Programmeringsteknik (Scala)
Software Design (Scala)
582330
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssi on tietojenkäsittelytieteen aineopintojen valinnainen kurssi. Kurssilla perehdytään Scala-kielen nykyaikaisiin tekniikoihin. Kiinnostuksen kohteina ovat mm. sulkeumat, funktionaaliset oliot ja funktionaalinen ohjelmointi, mixin-perintä ja trait-tekniikka, case-luokat sekä actor-malli. Kurssi edellyttää hyvää Java-ohjelmointitaitoa sekä valmiutta omatoimiseen opiskeluun.

Toistuminen

Joka toinen vuosi

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut