582333

Innovaatioharjoitustyö
Innovativ projekt
Innovation Project
582333
3
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla harjoitellaan idean kehittelyä esiteltäväksi tuotteeksi. Hyödynnetään opiskeluissa hankittuja teknisiä ja käytännöllisiä taitoja idean innovoinnissa ja prototyypittämisessä. Kurssi suoritetaan 3-4 hengen pienryhmissä. Aloitusluento ja viikoittaiset tapaamiset. Ei tenttiä, loppudemo. Oppimispäiväkirja blogina sekä työtuntikirjanpito. Esitietovaatimukset: vähintään 3 kurssia seuraavista: Digitaalisen median tekniikat, Käyttöliittymät, jokin seminaari, XML, Laskennan mallit, Ohjelmistotuotanto, Linux-ylläpito, Robottiohjelmoinnin harjoitustyö.

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut