582334

TDD-ohjelmointimenetelmä ja koodin suunnittelu
TDD programmering teknik och kod planering
TDD Programming Technique and Designing Code
582334
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla opetellaan kirjoittamaan ohjelmia Test-Driven Development -suunnittelumenetelmää käyttäen. Keskeisessä asemassa on oppia kirjoittamaan koodista hyvää ja ylläpidettävää, niin että sitä on helppo lukea ja muokata. Käytännön harjoittelu on tärkeässä osassa ja oppilaat ohjelmoivat kurssin aikana pari harjoitustyötä. TDD:n lisäksi käsitellään myös muita ketteriä toteutustason menetelmiä. Esitiedot: Ohjelmoinnin harjoitustyö ja Tietorakenteiden harjoitustyö. Kurssikoe ti 20.10. klo 9-12.

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut