Versionhallinta

582335
1
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla tutustutaan versionhallinnan käyttöön työkaluna ja eri kurssien tukena. Esimerkkinä käydään läpi lähdekoodin hallinnan eri tilanteet, mutta myös käyttö apuvälineenä esimerkiksi tieteellisen kirjoittamisen kurssille. Tutustutaan keskitetyn ja hajautetun mallin ratkaisuihin. Kurssi suoritetaan aloitusluennolla ja pakollisilla harjoituksilla, ei tenttiä.
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2013 kevät 11.03-26.04. 4-4 Suomi Matti Luukkainen