582340

Johdatus kilpaohjelmointiin
Introduktion till tävlingsprogrammering
Introduction to Contest Programming
582340
2-4
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssi keskittyy käytännönläheiseen algoritmiopiskeluun sekä pyrkii esittelemään kilpaohjelmoinnille ominaisia piirteitä. Suoritus perustuu tehtyihin harjoitustehtäviin ja kahteen välikisaan osallistumisesta. Erillistä loppukoetta ei ole. Viikoittain pidetään kaksi ohjattua harjoituskertaa, joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistumismahdollisuus ACM NCPC 2010 -kilpailuun.

Yleistä

 Ei mahdollisuutta suorittaa erilliskokeella. Kurssi voidaan järjestää, jos kysyntää on.

Toistuminen

Jatkuvasti tarjolla

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut