582341

Ohjelmistojärjestelmien empiirinen harjoitustyö
Empirisk övning i programvara system
Empirical Exercise in Software Systems
582341
1-3
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Ohjelmistojärjestelmien empiirisessä harjoitustyössä opiskelijat osallistuvat ohjattuun empiiriseen kokeeseen. Empiirisessä kokeessa tutkitaan jotakin ohjelmistojärjestelmien kannalta relevanttia tutkimuskysymystä, johon pyritään löytämään vastaus empiirisen tiedonmuodostuksen kautta.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut