582344

Android-ohjelmoinnin harjoitustyö
Övningsarbete i Android programmering
Android Programming Project
582344
4
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla työskennellään pääsääntöisesti itsenäisesti, ja valmiilta työltä odotetaan androidin ominaisuuksien hyödyntämista (esim sensorit tai googlen työkalut kuten google maps). Harjoitustyöllä ei voi korvata kumpaakaan valinnaisista aineopintojen harjoitustöistä, mutta sen suorituksella voi korvata Ohjelmoinnin harjoitustyön. Esitiedot: Ohjelmoinnin jatkokurssi ja Ohjelmistotekniikan menetelmät. Kurssilla Javan lisäksi työkaluina toimivat Androidin API, XML-metakieli ja versionhallintana git, näihin on hyvä tutustua ennen kurssin alkua.

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut