582358

Laskennan teorian opintopiiri
Laskennan teorian opintopiiri
Theory of Computation: Study Group
582358
2-3
Algoritmit ja koneoppiminen
Aineopinnot
Tällä kurssilla on tarkoituksena tutustua yhdessä tehden sellaisiin laskennan teorian aihepiireihin, joita ei ole Laskennan malleissa käsitelty. Kurssi suoritetaan osallistumalla harjoitustilaisuuksiin, tekemällä ryhmän kanssa esitys ja kirjallinen työ jostain kurssin aihepiiristä, sekä vertaisarvioimalla muiden töitä. Kurssin laajuus on 2 op. Mikäli tekee toisen esityksen ja kirjallisen työn, kurssista saa 3 op. Kurssi on tarkoitettu joko tänä syksynä tai aiemmin Laskennan mallit -kurssin käyneille.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut