582365

Ohjelmointitekniikka (JavaScript)
Programmeringsteknik (JavaScript)
Software Design (JavaScript)
582365
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssi on tietojenkäsittelytieteen aineopintojen valinnainen kurssi. Kurssilla perehdytään JavaScript-kielen luonteeseen, paradigmaan ja ohjelmointitekniikoihin. Erityisen huomion saa kielen sisäisen toiminnan ymmärtäminen. Kurssilla on johdattelevia luentoja, jotka eivät edes pyri olemaan kattavia: Itsenäisellä työskentelyllä ja harjoittelulla on keskeinen merkitys kurssin sisällön omaksumisessa. Kurssi edellyttää hyvää ohjelmointitaitoa ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Toistuminen

Joka toinen vuosi

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut