Ohjelmointitekniikka (JavaScript)

582365
5
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssi on tietojenkäsittelytieteen aineopintojen valinnainen kurssi. Kurssilla perehdytään JavaScript-kielen luonteeseen, paradigmaan ja ohjelmointitekniikoihin. Erityisen huomion saa kielen sisäisen toiminnan ymmärtäminen. Kurssilla on johdattelevia luentoja, jotka eivät edes pyri olemaan kattavia: Itsenäisellä työskentelyllä ja harjoittelulla on keskeinen merkitys kurssin sisällön omaksumisessa. Kurssi edellyttää hyvää ohjelmointitaitoa ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Koe

18.12.2015 09.00 A111
Vuosi Lukukausi Päivämäärä Periodi Kieli Vastuuhenkilö
2015 syksy 27.10-10.12. 2-2 Suomi Arto Wikla

Luennot

Aika Huone Luennoija Päivämäärä
Ti 12-14 CK112 Arto Wikla 27.10.2015-08.12.2015
To 14-16 A111 Arto Wikla 27.10.2015-08.12.2015

Harjoitusryhmät

Group: 1
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
Ti 14-16 B222 Arto Wikla 02.11.2015—11.12.2015
Group: 2
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 12-14 C222 Juho Sepänmaa 02.11.2015—11.12.2015
Group: 3
Aika Huone Ohjaaja Päivämäärä Huomioitavaa
To 16-18 C222 Juho Sepänmaa 02.11.2015—11.12.2015