582384

Legacy-ohjelmointiprojekti: TMC
Legacy programmeringsprojekt : TMC
Legacy Programming Project: TMC
582384
1-10
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Kurssilla osallistutaan TestMyCode-projektin kehitykseen ja opitaan samalla toimimaan ison legacy-koodin kontekstissa tyypillisen open source -projektin työtapaa noudattaen. Opiskelijat tekevät backlogin taskeja ja niistä pull requesteja assistenttien IRC-ohjauksella. Kurssin opintopistemäärä määrittyy tehtyjen työtuntien perusteella, noin 15 tuntia aktiivista työskentelyä vastaa yhtä opintopistettä. Kurssin osallistujilta edellytetään sitoutumista säännöllinen työskentelyyn. Esitiedot: Sujuva ohjelmointitaito.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut