582390

Älykäs vesi -hackathon
Älykäs vesi -hackathon
SmartWater Hackathon
582390
2
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Osana ÄlykäsVesi-hanketta HSY järjestää viemäriverkon resurssitehokkuuden ja ympäristön tilan parantamiseen tähtäävän Hackathonin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. As part of the SmartWater initiative HSY is organizing a hackathon aimed at improving the environment and the resource effectiveness of sewage systems, held at the wastewater treatment plant in Viikinmäki.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut