582393

Pop-Up kurssi: Saavutettavat verkkopalvelut
Pop-Up kurssi: Saavutettavat verkkopalvelut
Pop-Up Course: Accessible Net Services
582393
2
Ohjelmistojärjestelmät
Aineopinnot
Verkkopalveluiden saavutettavuus -kurssilla opitaan, kuinka tehdä web-sivuja ja -sovelluksia niin, että kuka tahansa voi niitä käyttää. Saavutettavuudella (accessibility) tarkoitetaan tässä ennenkaikkea sitä, että palveluita pystyy käyttämään myös ne käyttäjät, jotka toimivat netissä erilaisten avustavien ohjelmien tai laitteiden kanssa, kuten näkövammaiset ruudunlukuohjelmalla. Pääpaino on web-palveluissa, mutta jos kurssin osallistujia kiinnostaa, lyhyesti voidaan käsitellä myös mobiilisovellusten (iOS ja Android) saavutettavaa toteuttamista.

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut