582401

Geometriset menetelmät
Geometriska metoder
Geometric Methods
582401
8
Algoritmit ja koneoppiminen
Syventävät opinnot
Paikan ja muodon sisältävän tiedon käsittelymenetelmiä: leikkaukset, jakaminen ja peittäminen; navigointi ja hakeminen; sommitelmat; geometriset tietorakenteet. Geometrian esitietoja ei vaadita.

Toistuminen

Ei määritelty

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut