582403

Tietovarastot
Datalager
Data Warehouses
582403
5
Ohjelmistojärjestelmät
Syventävät opinnot
Tietovaraston (data warehouse) mallinnus. Tietovaraston hakemistorakenteet. Tosiaikainen tiedonjalostus (OLAP). Materiaalistettujen näkymien valinta ja ylläpito. Materiaalistettuja näkymiä hyödyntävä kyselynkäsittely. Tietovaraston lataus. Esitiedot: Tietokannan suunnittelu.

Toistuminen

Joka toinen vuosi

Tulevat erilliskokeet

Ei kokeita.

Kurssisivut